Kontrola stavu karavanu před koupí – pomoc při koupi karavanu

Co kontroluji při koupit karavanu: vše, co dává smysl vzhledem k ceně opravy nebo ztrátě hodnoty karavanu kontrolovat. Před samotnou prohlídkou karavanu poradím, jakým modelům karavanů se obloukem vyhnout a z fotek posoudím, zda má vůbec smysl jet se na karavan podívat.

Kontrola stavu karavanu před koupí karavanu

Rychlá navigace po stránce:
1. Co se kontroluje a nekontroluje před koupí karavanu ↘
2. Co při koupi karavanu nedává smysl kontrolovat ↘
3. Pomoc při koupi karavanu v České republice ↘
4. Pomoc při koupi karavanu v zahraničí, dovoz karavanu ze zahraničí ↘
5. Pomoc při koupi obytného vozu ↘


>> Jak vybrat a koupit karavan – Typické závady jednotlivých značek karavanů >>


 

Co se kontroluje a co se nekontroluje před koupí karavanu

1) Vlhkost v celé konstrukci karavanu

Ke kontrole vlhkosti vnitřku stěn karavanu a střechy karavanu je potřeba disponovat sadou měřáků*, základem je nedestruktivní měřič vlhkosti s hloubkou měření 2 centimetry a velké množství zkušeností, co ukazovaná čísla vlastně znamenají.

Měřák funguje na dielektrickém principu měření vlhkosti. Zatímco suché dřevo je téměř nevodivé, vlhkost elektrickou vodivost dřeva  výrazně zvyšuje. Mezi zcela suchým dřevem a mokrým dřevem je rozdíl ve vodivosti dřeva  zhruba milionkrát větší. Vodivost značně ovlivňuje hustota dřeva.

Hrotový měřák je nezbytný pro potvrzení, že daný materiál je opravdu vlhký. Lze ho však použít je v místech, kde nebude vadit poškození samotným měřením – ve dřevě zůstanou patrné dírky po měření. Typicky jej používám v předním úložném prostoru, kde nedestruktivní měřák není schopen vzhledem k nedostatku materiálu relevantně měřit.

Dielektrický měřák se schopností měřit ve hloubce karavanu 2 – 4 cm se naopak používá pro měření v místech, ke je nějaký dodatečný materiál, tzn. skladba stěny je tlustší. Typicky ve vnitřně izolovaných částech, například alkovně.

Pokud někdo nabízí měření vlhkosti karavanu a jeho kontrolu a je vybaven jenom kulovým měřákem vlhkosti, nic nezměří. S tímto „způsobem měření“ se opakovaně setkávám a to i ve „značkových“ servisech. Kulový měřič vlhkosti (typicky se používá Volcraft MF-90, Volcraft MF-100) měří vlhkost v hloubce zhruba 4 cm a reaguje na vnější plášť karavanu, tedy například střecha za deště ukazuje naprosto jinou vlhkost, než pokud je zcela suchá. Skutečný stav u karavanů nejde pouze tímto měřákem vlhkosti reálně zjistit, je to spíš takový nepřesný odhad.

Pro skutečné měření vlhkosti konstrukce karavanu je nezbytné vědět:

 • Jaké hodnoty ukazuje suché dřevo, vlhké dřevo a mokré dřevo na konkrétním měřáku vlhkosti. Každý typu měřáku ukazuje něco jiného a je nezbytné vědět, co čísla znamenají.
  Měřáky kalibruji tak, že jsem si udělal model výdřevy karavanu (rošt ze smrkových konstrukčních latí izolovaný EPS polystyrenem, z vnější strany hliníkový plech, z vnitřní strany sololitová deska s tapetou, v přesné tloušťce stěny karavanu). Základem je měření hrotovým měřákem vlhkosti v lati a podle něj jsem kalibroval dielektrické měřáky vlhkosti. Napřed jsem měřil vlhkost v zcela suché konstrukci, pak vlhkost v konstrukci ponořené 7 dnů do vody a konstrukci postupně vysychající. Úplně vyschnutí konstrukce v suché teplé garáži trvalo několik měsíců.
 • Znát konstrukci karavanu, vědět, kde a jak jsou uchycená okna, kde a jak jsou uchycená stropní okna, protože jsou uchycena kovovými profily, které měřáky detekují jako vlhkost.
 • Vědět v jakých místech měřit, nemá žádný smysl měřit karavan v snadno přístupných místech, je nezbytné dostat se do míst, kde se vlhkost hromadí, typicky projít všechny rohy, dostat se ke konstrukčnímu spojit pod předním oknem, uchycení madel karavanu.
 • Nezbytná je vizuální kontrola všech šroubů, je však nutné umět poznat, zda je vlhkost způsobena kondenzací na povrchu, nebo naopak vlhkostí uvnitř konstrukce.
 • Nezbytná je kontrola tapet vnitřního obložení karavanu, nikde na tapetě nesmí být patrná „krupička“, pod kterou se stěny karavanu tlačí vlhkost ven.
 • Nezbytná je i vizuální kontrola všech viditelných konstrukčních prvků karavanu, je však nutné rozlišovat, jak vypadá mapa od vlhkosti způsobené naložením mokrých věcí a jak vypadá mapa od vzlínající vlhkosti.

 

2) Vizuální kontrola vnitřního obložení karavanu

Pokud je vnitřní konstrukce karavanu již tak shnilá, že pod sololitovou deskou nebo dýhou není žádný materiál, nemá s v čem držet koncentrovaná – měřitelná vlhkost. Měřáky neukazují žádnou vlhkost, ale karavan je velmi silně poškozený.  Tato poškození lze poznat vizuálně, stavem a rovností obložení a pohmatem jeho pevností.

 

3) Vizuální kontrola vnějšího pláště karavanu, kontrola havárie karavanu

Při koupi karavanu je nezbytné zkontrolovat všechny vnější lišty karavanu. Nikde nesmí být ohnuté, odchlípnuté. Všude musí vylézat dostatek tmelu (pokud je tmelu málo – nezkušení majitelé jej mají tendenci omývat), může do karavanu zatékat. Každá oprava vnějšího pláště karavanu, typicky maskovaná samolepkou, může představovat velké riziko zatékání nebo zlámání vnitřní výdřevy karavanu a omezení pevnosti a celistvosti nástavby. Je proto vždy dobré před koupí karavanu vyhledat shodný typ a rok výroby a porovnat umístění jednotlivých samolepek.

Karavan nesmí mít praskliny v laminátových částech (mimo praskliny vedoucí pouze do předního úložného prostoru), jimi do karavanu zatéká.

Prasklina v okně může znamenat, že se daná stěna karavanu prohýbá a na horní lištu uchycení okna trvale tlačí, až dojde k prasknutí okna. Taková prasklina je neopravitelná, při výměně okna dojde časem k opakovanému prasknutí.


Velmi detailní informace o měření vlhkosti karavanu, ukázky důsledků zatékání do karavanu a detailů kontroly vlhkosti jsou zde:
>> Jak poznat zatečení karavanu – měření vlhkosti karavanu >>

Ukázky desítek zatečených karavanů v prodeji jsou zde:
>> Jak vybrat a koupit karavan – Na co si dát pozor při koupi karavanu – zatečené karavany >>


 

4) Pravdivost uváděných informací o karavanu – rok výroby, model karavanu

Někdy se setkávám s tím, že ke karavanu jsou doklady od jiného karavanu. Mohu se domnívat, že ke karavan je záměrně omlazený o pár let, nebo je kradený a prodávaný s jinými doklady. VIN kód je na karavanu totiž umístěn pouze na štítku na šroubcích nebo nýtkách a na rámu karavanu, někdy po staru ražený, někdy vypálený laserem. Záměna VIN kódu tak není technicky nijak extra komplikovaná. VIN není u karavanu na žádných dalších místech. Mám vekou sbírku katalogů karavanů a pokud se mi nezdá udávaný rok výroby a vzhled nebo vybavení karavanu, kontroluji, jak v udávaném roce výroby karavany daného typu skutečně vypadaly.


Ukázky karavanů s neodpovídajícími doklady v prodeji jsou zde, včetně podrobného popisu co a proč nesedí:
>> Jak vybrat a koupit karavan – Na co si dát pozor při koupi karavanu – kradené karavany či karavany s jinými doklady >>


 

5) Stav podvozku karavanu, stav podlahy karavanu, nápravy karavanu, jiná poškození karavanu

Dalším bodem kontroly je podvozek karavanu.  Kontroluji uchycení nápravy karavanu, uchycení tlumičů karavanu. Pokud byl karavan havarován ze spodní strany (například se chytne za sloupek v zemi, či vjede jedním kolem do velké jámy), dojde k poškození nápravy. Vždy je potřeba vlézt po karavan a vše pečlivě zkontrolovat. Při kontrole mohu rovnou namazat kyvnou polonápravu, pokud má karavan maznice.

Velmi důležitá je kontrola spojení podlahy k bočnicím a celkového stavu podlahy. Ve spojeních bočnic a podlahy ani ve spojení jednotlivých dílů podlahy nesmí být hniloba.


Ukázky karavanů s poškozením podvozku karavanu, poškozením podlahy karavanu či jiným poškozením:
>> Jak vybrat a koupit karavan – Na co si dát pozor při koupi karavanu – havarované či jinak poškozené karavany >>


Skutečná oprava zatečení karavanu (nikoliv maskování důsledků zatékání do karavanu) je velmi nákladná a zásadou je vždy se vyhnout zatečenému karavanu. Stejně nákladná je i skutečná oprava shnilé podlahy karavanu. U starších karavanů může výrazně převyšovat samotnou hodnotu karavanu. Poškození podvozku v důsledku havárie může mít fatální důsledky v pevnosti nástavby (výdřevy) karavanu. Proto je nutné se takto poškozeným karavanům vyhnout.

Detailní informace o zatečených karavanech jsou zde:
>> https://www.strechuvzhuru.cz/jak-poznat-zateceni-karavanu-mereni-vlhkosti-karavanu/ >>


Kompletní fotogalerie se základními popisy poškození karavanů je zde:
>> https://www.strechuvzhuru.cz/kategorie/zatecene-poskozene-havarovane-karavany-a-karavany-s-padelanymi-doklady/ >>


 

6) Ověřím funkčnost mechanismu zámků střechy u karavanů Rapido Club, Trigano Rubis, Trigano Silver, La Mancelle LM, Fleurette Tamaris

Jedná se jen o zkušenost s tím, jakým způsobem má zámek střechy zacvaknout. Není to nijak demontovatelné (bez podstatného zásahu do střechy karavanu).
Setkal jsem se s karavanem Trigano Rubis, kde mechanismus nevydával správný zvuk a při otevírání kladl menší, než běžný odpor. Při manipulaci se střechou se pak střecha v zámku velmi mírně zvedala. Nedokážu určit, jaká životnost mechanismu reálně zbývala, ani zda byl opotřeben častým používáním nebo hrubou silou, ale karavan nebyl koupen a dle servisu v Německu se jedná o velmi špatně řešitelný problém. Určitě doporučuji se takovým karavanům vyhnout.

 

Co při koupi karavanu nedává smysl kontrolovat

 • Rolety v oknech, sítě proti hmyzu v oknech – pokud jsou poškozené, je možné zakoupit v eshopech s karavanovými doplňky a vyměnit, vzhledem k ceně nedává smysl řešit, navíc u většiny karavanů se vždy najde nějaké drobné poškození.
 • Světla, zásuvky – na vině jsou většinou popraskané žárovky či zářivky, popraskané pojistky, povolené či zlámané drátky v zástrčce do tažného vozu, v případě vadného spínaného zdroje jej lze vyměnit, v ceně karavanu to není podstatná položka, navíc jsem se s nefunkčním zdrojem nikdy nesetkal.
 • Vodovodní baterie, funkčnost splachování toalety – veškeré díly jsou běžně dostupné, mikrospínače v bateriích a čerpadla vody běžně odcházejí, je potřeba počítat s jejich výměnou.
 • Plynový sporák – nemá na něm co nefungovat, maximálně kohouty či tepelné pojistky, které lze jednoduše vyměnit, nikdy jsem neviděl nefunkční.
 • Plynové topení – pokud nehoří, nejčastěji je na vině komínek, který stačí vyčistit, vybité baterie v zapalovači (uživatelé karavanu tam často dávají obyčejné tužkové baterie, kterým však vadí vysoká teplota, předepsané jsou mignon LR 6, AA, AM 3 – čís. výrobku 30030-99200), vadný zapalovač (lze vyměnit) nebo špinavý hořák (stačí vyčistit). Prostě je potřeba počítat s určitou údržbou, případně opravou
 • Chladnička – výměna chladničky už je výrazně nákladnější položkou (nová přes 15 000 Kč), ale stále se jedná o vyměnitelný díl (jako celek) či některé servisy dokáží vyměnit pouze celý výměník, v ceně karavanu případná výměna výměníku chladničky nepřestavuje podstatnou závadu. Poznat reálnou funkčnost chladničky při prohlídce je velmi komplikované, nevydává žádný zvuk a chladí velmi pomalu – reálně lze poznat až po několika hodinách zapnutí. Chladnička je jedním z nejnákladnějších spotřebičů v karavanu, ale stále se jedná o relativně snadno vyměnitelný díl.
 • Nájezdová brzda, brzdový systém – reálný stav nelze bez zvednutí karavanu zjistit, prví výjezd z karavanem po koupi by měl vést do servisu na seřízení brzd (jedná se vždy o bubnové brzdy, které prostě z principu potřebují občas seřídit pakny).
 • Stabilizátor – vždy jej před zapřažením vyčistím, ale třecí segmenty jsou stejným spotřebním materiálem jako brzdové obložení, prostě je potřeba počítat se servisem.
 • Pneumatiky – prostě se jedná o spotřební materiál, dle DOTu je potřeba je po několika letech měnit, i když nejsou sjeté (na to, po kolika letech se mají měnit co člověk to názor, z mé zkušenosti pneumatiky bouchají hlavně podhuštěním (hustí se 4 a více baru), nikoliv stářím, pokud jsou huštěny jako osobní auto, prostě bouchnou.

 

Pomoc při koupi karavanu v České republice

Je možné poskytnou kontrolu a pomoc i při nákupu karavanu v České republice, podmínky jsou:

 • Na místo prodeje jedu sám, svým vlastním vozem. Zájemce o koupi mi hradí pohonné hmoty a opotřebení vozidla. Spotřeba vozidla je 7,5 litru E5 / 100 km, náhrada za opotřebení vozidla 1,9 Kč / 1 km. Cenu pohonných hmot vždy spočítám předem, dle toho, kde budu tankovat. Celková cena asistence bude tedy předem domluvena po emailu.
 • Nikdy nejezdím s kupujícím, po zkušenostech z minulosti vždy jedu vlastním vozem.
 • Na místě mohu a určitě doporučuji namazat všechny maznice plastickým mazivem. To mohu vzít s sebou a vše namazat. Počítejte s cenou od 50 do 200 Kč, podle toho, kolik má karavan maznic a zda byl průběžně mazán.
 • To je všechno. Pokud máte zájem o pomoc při nákupu karavanu v České republice, napište mi info@strechuvzhuru.cz a zkusíme najít termín.

 

Pomoc při koupi karavanu v zahraničí, dovoz karavanu ze zahraničí

Veškeré informace o podmínkách kontrole stavu karavanu v zahraniční, pomoci při koupit karavanu v zahraničí a dovozu karavanu ze zahraničí jsou zde: >> https://www.strechuvzhuru.cz/dovoz-karavanu-ze-zahranici/#asistence-pomoc_pri_koupi_karavanu_v_zahranici >>

 

Pomoc při koupi obytného vozu

Jsem schopný pomoc i s koupí obytného vozu. Zkontroluji ale pouze obytnou nástavbu, nic jiného. Na druhou stranu zbytek obytného vozu je obyčejná dodávka, nejčastěji Fiat Ducato, poslední dobou se stále častěji objevují nástavby na dodávkách Peugeot Boxer a Citroën Jumper, což jsou od roku 1978 stejné dodávky s jiným motorem a převodovým ústrojím. Rám je většinou u všech značek obytných vozů stejný, od výrobce Al-ko. Dodávky jsou stavěny na obrovské nájezdy kilometrů a velmi špatné zacházení, majitelé obytných vozů s nimi najezdí velmi malé množství kilometrů a často se o ně velmi dobře starají. Navíc pokud se něco v motorovém či převodovém ústrojí pokazí, dodávky umí spravovat každý „vesnický“ automechanik, takže řešit stav motorového a převodového ústrojí nedává vzhledem k nákladům na opravu ve srovnání s náklady na opravu obytné nástavby smysl.

Dle mého by základem měl být bezvadný stav obytné nástavby, protože zbytek je relativně snadno opravitelný. Současně je nezbytné počítat s tím, že autům vadí dlouhé stání, brzdové kotouče budou vyrezlé, v autobateriích při poklesu napětí pod 12,5 V dochází k sulfataci a poškození baterie, dochází k degradaci biosložky v naftě, tvorbě úsad a zanášení palivové soustavy, vymačkávání pohyblivých částí pohyblivých ústrojí, vzniku plošek na pneumatikách. Tedy i když obytný vůz nejezdí, je nezbytné počítat s nutnou údržbou.

Obytné vozy jsou často vybavené poměrně složitým elektrickým vybavením obytné nástavby, kde je možné ověřit funkčnost jednotlivých spotřebičů, ale ne specifické funkce daného obytného vozidla. Výrobci mají často vlastní řešení, která jsou unikátní pro danou značku, navíc majitelé v průběhu času do původních instalací často zasahují a přidávají další funkce, je nezbytné předvedení funkčnosti od původního majitele, který zná daný typ řešení.

> rozsah kontroly, kterou jsem schopen nabídnout, bude podobný, jako u karavanu >>

 

Shnilý obytný vůz – alkovna Elnagh super d 115

Nástavba obytného vozu – alkovny Elnagh super d 115 je celá shnilá. Zadní stěna je shnilá od stropu až po podlahu, stav je dobře vidět na fotografiích ze spodu. Zateklá je i část alkovny. Místy byly patrné nepovedené pokusy o opravu.

>> Kompletní fotogalerie shnilého obytného vozu – alkovny Elnagh super d 115 >>

 

Zatečený a fušérsky opravený obytný vůz – alkovna Euramobil Fiat Ducato

Obytný vůz byl opraven absolutně fušérsky truhlářem a vůbec bych si to nedovolil nazvat opravou. Došlo k vyříznutí části vertikálního hranolu v pravé zadní části a jeho nahrazení hranolem novým. Shnilá část horizontálních hranolků byla vyříznuta a nahrazena novými.

Boky zadní stěny tak prakticky nebyly nijak spojeny k sobě. Bylo tam nakydáno nějaké lepidlo, ale to už nedrželo. Ve výsledku tak vlastně místo opravy stěnu truhlář při opravě úplně doničil.

Dle stavebních předpisů vlhkost přesahující 20 % umožňuje napadení dřevokaznými houbami. Při takové vlhkosti může dojít k zabarvení u dřeva v důsledku dřevozabarvujících hub a růstu plísní na jeho povrchu. Truhlář zde nechal evidentně napadené dřevo s vlhkostí až na úrovni 30 % v otevřených částech, v koupelně bude vlhkost dřeva ještě výrazně vyšší, protože vlhkost se nemá kam dostávat. Celá stěna tak hnije, jsou v ní dřevokazné houby a plísně.

>> Kompletní fotogalerie zatečeného a fušérsky opraveného obytného vozu – alkovny Euramobil Fiat Ducato >>

 

Zatečený obytný vůz – alkovna Rimor Europa na podvozku Ford Transit

Velmi rychlá prohlídka obytného vozu – alkovny Rimor Europa na podvozku Ford Transit. Prodávající jej zrovna „připravoval na prodej“ .

Obecně alkovny velmi často trpí na zatékání do prostoru alkovny. Pokud se voda nedostane dál než do alkovny, obvykle to bývá opravitelné. Reálná oprava samozřejmě vypadá jinak, než je vydlabání shnilého vnitřku nožem a zamaskování stavu.

>> Kompletní fotogalerie zatečeného obytného vozu – alkovny Rimor Europa na podvozku Ford Transit >>

 

* ve skutečnosti se nejedná o měřidla vlhkosti, ale pouze o nekalibrované indikátory vlhkosti materiálů