Vybavení kempů

Recepce v kempu

Na začátku každého kempu je umístěna recepce. Zde se hradí ubytování, obvykle je možné nakoupit základní potřeby pro kempování, chlazených nápojů, často je zde možné objednat pečivo na další den ráno. V některých kempech je před vjezdem k recepci místo pro zastavení a vyřízení ubytování, v některých se zajíždí k závoře a jde se vyřídit ubytování.

Ubytování se v některých kempech hradí dopředu, tedy je potřeba přesně uvést počet dnů, některé kempy umožňují úhradu až zpětně při odjezdu.

Vjezd do kempu není volný, na začátku kempu je umístěna závora. Tu si řidič obvykle zvedá sám, pomocí karty či klíčku.

Většina kempů v zahraničí má vymezené časy klidu, kdy se není možné ubytovat. Typicky je to interval několika hodin po obědě, cca. od 13:00 do 15:00 a pak v noci. Většinou od 20:00 do 07:00. Zahraniční kempy jsou velmi často koncipovány jako velmi klidné místo – neexistují žádná ohniště, pokud je restaurace tak v blízkosti recepce se zavírací dobou nejpozději do 22:00.

 

Elektřina v kempu

V kempech je ke každému karavanu připravena zásuvka. V západní Evropě nejčastěji standart 3 kolíková CEE zásuvka (samice), střední Evropa je pak nejčastěji vybavena buď systémem schuko (jako Česká zásuvka, ale místo jistícího kolíku je jistící plech), nebo nám známou zásuvkou s jistícím kolíkem. Více o připojení karavanu k elektrickému rozvodu v kempu zde.

Každá zásuvka pro připojení karavanu má obvykle vlastní jistič (někde je více karavanů na jeden silnější jistič, ale pak nejde nijak určit kolik spotřebičů je možné připojit). Při vlastním jističi jsem se setkal s více variantami.

  1. jistič 6A,
  2. jistič 10 A,
  3. jistič 6A v základu, jistič 10 A za příplatek.

Pokud tedy spotřebiče překročí maximální odběr jističe, ten vypadne.

Zjednodušeně je možné počítat takto (pro přesnější výpočet by se muselo vycházet ze skutečného napětí a skutečného odporu):
6 A * 230 V = 1 380 W
10 A  * 230 V = 2 300 W

+ je potřeba počítat trochu s rezervou (odpor ve vedení, skutečné napětí):
6 A = maximálně 1 300 W
10 A = maximálně 2 200 W

Pokud odběr spotřebičů překročí maximum, spotřebič vypne dodávku elektrického napětí. Tedy na elektrické vařiče je 10 A asi minimum, běžně ale 6 A stačí.

chladnička: 130 W,
svícení: 70 W,
rádio:  30W,
čerpadlo na vodu 10 W,
celkem: 240 W.

Zbývá tedy nějakých 1 000 W pro další spotřebiče, jako je rychlovarná konvice, sušák ručníků či elektrické topení.

Některé kempy mají společnou rozvodnou skříňku pro větší množství karavanů, některé pro společnou jen pro sousední parcely, z toho se odvíjí potřebná délka elektrického kabelu. Minimální rozumná délka kabelu je 25 metrů, pro spojení více kabelů s koncovkou CEE se běžné prodávají vodotěsná kabelová pouzdra. V některých kempech je délka kabelu 25 metrů velmi limitní a kabel nestačí k nejhezčím místům v kempu.

Stanice pro připojení německém kempu
Jistič je 10 A * 230 V = 2 300 W

Každý karavan se připojuje ke své zásuvce a svému jističi. Je použitý CEE standart, na dveřích rozvodné skříňky je umístěno informační cedule, že je zakázáno používat redukce mezi standardem CEE a schuko. Řada majitelů karavanů nerespektuje a redukce pro normální kabel používá.

 

Výlevka pro chemické WC v kempu

Každý kemp je vybaven výlevkou pro chemické WC. Výlevka je buď součástí hlavní budovy se sociálním zařízením a je přístupná ze zadní části budovy, nebo je umístěna samostatně, na schovaném místě kempu, typicky u kontejnerů na odpadky.

 

Připojení vody v kempu

Pitná voda v kempu je vždy v budově se sociálním vybavením, která bývá situována do středu kempu. Budova je obvykle vybavena velkými hlubokými umyvadly pro doplňování vody, hlubokými dřezy pro mytí nádobí. Některé kempy mají připraven i rozvod vody k jednotlivým parcelám, ta však již nemusí být pitná. Lépe vybavené kempy mají ke dražším parcelám vyvedené samostatné přípojky pitné vody, karavan tak lze přímo připojit k vodovodnímu řadu, pokud je na to připraven, nebo doplňovat vodu hadicí přímo do nádrže.

 

Výlevka odpadní vody v kempu

Výlevka odpadní vody v kempu bývá součástí místa pro připojení vody, nebo je situována samostatně, či je součástí hlavní sociální budovy. Většina kempů disponuje i výlevkou pro karavany a obytné vozy s integrovanou odpadní nádrží, kdy se najede na výlevku a odpadní nádrž vypustí.

 

Sociální zařízení v kempu

V hlavní sociální budově jsou umístěny sprchy, toalety, umyvadla, umyvadla nádobí. V některých kempech jsou sprchy zdarma, v některých je teplá voda za poplatek, buď vhozením mincí (obvykle 50 centů) nebo žetonů, které se kupují na recepci. Za 50 centů teče teplá voda zhruba 2 – 3 minuty. Sprchy jsou nejčastěji samostatné kabinky, rozdělené na 2 části – převlékací část a vlastní sprchu. Během sprchování tak nedojde k namočení oblečení. Umyvadla jsou obvykle řešena 2 způsoby – více umyvadel v řadě + samostatné kabinky s umyvadlem a elektrickou zásuvkou.

Sprchy v kempu v České republice

Sprchy v kempu Pánov v České republice

Umývání nádobí v kempu

V samostatné části jsou společná, velmi hluboká umyvadla na mytí nádobí. Zde bývá nejčastěji vyvedena voda pro čerpání do nádrží karavanu. Umývárna nádobí je nejčastěji nachází v zadní části budovy se sociálním zařízením.

 

Praní oblečení v kepmu, pračky a sušičky v kempu

Většina kempů je vybavena pračkami a sušičkami prádla. Ty bývají nejčastěji v budově se sociálním zařízením.  Ve většině kempů je použití za poplatek. Před použitím je potřeba do pračky / sušičky vhodit mince, obvykle okolo 1 – 4 Eur. V některých kempech je pračka či sušička dostupná zdarma.

 

Odpadky v kempu

V kempech jsou umístěny kontejnery na odpad. Většinou bývají v blízkosti sanitární budovy.  V řadě zemí nejsou kontejnery na tříděný odpad. Většina nápojových obalů je zálohovaná – zálohovány jsou plastové lahve i hliníkové plechovky.

V kempech je tak často jen kontejner na směsný odpad, v kempech, kde jsou i trvalé umístěné obytné přívěsy je obvyklý kontejner na bio odpad.

 

Dětské hřiště, bazény v kempu

Běžnou součástí kempů je bazén a hřiště pro děti. Hřiště pro děti jsou přístupné zdarma (nikdy jsem se nesetkal s placením), vstup do bazénu bývá zdarma i za poplatek. V některých kempech je součástí ubytovacího poplatku i volný vstup do koupaliští či lázních v blízkém okolí.

 

WiFi v kempu

WiFi pokrytí a připojení zdarma je standardem v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku. Kapacita je však společná pro celý kemp, internet tak obvykle spolehlivě funguje pouze v době, kdy je v kempu málo aktivních lidí. V ranní a večerní špičce bývají obvyklé výpadky, ale obecně je WiFi použitelná. Také pokrytí mobilními daty je dobré.

Naopak v zemích směrem na západ je připojení většinou za poplatek a velmi nekvalitní (aktualizace 2017). Často bývá jen na recepcích, ceny se pohybují od 1 Eura / zařízení / den až po 3 Eura / zařízení / hodina. Nic na tom nezměnilo ani zrušení roamingových poplatků. Na využití dat z mobilního telefonu se v kempech také nejde spoléhat, často je dostupné pouze EDGE, nebo žádný signál. Asi nejhorší pokrytí bylo na venkově Velké Británie (prakticky žádné). Ve venkovských kempech v Německu často pouze EDGE, WiFi pouze na recepci a hrazená. Na dostupnost internetu se nejde moc spoléhat. V Nizozemí, Belgii dostupná WiFi zdarma v každém městě, kempy většinou pokryté placeným WiFi.