Jak poznat zatečení karavanu – měření vlhkosti karavanu


Proč je zatečení karavanu zásadní porucha

Zatečení karavanu je největším a nejhůře řešitelným problémem při koupi staršího karavanu. Plynové a elektrické spotřebiče jsou vyměnitelné a na trhu běžně sehnatelné, řadu poruch spotřebičů je možné i opravit bez jejich výměny a oprava nemusí nijak zásadně navýšit pořizovací cenu staršího karavanu.

V případě poškození nápravy lze uskutečnit i výměnu celé nápravy za novou, i nápravy jsou na trhu běžně k dispozici. Tyto opravy bývají již nákladnější, ale jsou řešitelné. Oprava zatečeného karavanu firmou představuje náklad obvykle výrazně převyšující cenu samotného staršího karavanu.

Oprava zatečeného karavanu často znamená stavbu karavanu od začátku. Zatečený karavan je potřeba celý rozebrat, to znamená odstranit nábytek, odstranit spotřebiče, odstranit elektroinstalaci,  odstranit plynový rozvod, odstranit okna, odstranit vnější opláštění i vnitřní obložení stěn a dostat s k výdřevě – dřevěné konstrukci karavanu, tu vyměnit, vyměnit tepelnou izolaci a vše složit zpátky. Jedná se o stovky až tisíce hodin práce.

Takto vypadá rádná oprava zatečeného obytného vozu, kdy je zatečený obytný vůz kompletně rozebrán a dochází k výměně veškerých ztrouchnivělých částí zatečeného karavanu.

Vše v zadní části tohoto zatečeného obytného vozu bylo odřezáno, vyhozeno a znovu vytvořeno, je vidět jak byl laťový rošt zatečeného obytného vozu v zadní části shnilý.

 

Zatékání do karavanu je velmi častým důvodem jeho prodeje karavanu. Celková oprava zatečeného karavanu často převyšuje hodnotu samotného karavanu v perfektním stavu, proto bývá zatečení lokálně opraveno, někdy jen zamaskováno poškozené místo a zatečený karavan jde do prodeje dříve pozvolna se rozpadající hnijící konstrukcí zatečeného karavanu.

Víte, proč zde nemám žádné fotky z kompletní rekonstrukce zatečeného karavanu? Cena opravy výrazně převyšuje cenu nepoškozeného karavanu a skutečná oprava, nikoliv jen maskování poškození, se prostě nevyplácí…

 

Proč nejde zatečený karavan jen vysušit a případně lokálně opravit zatečenou část

Sendvičová konstrukce karavanu je uzavřená, pokud se do ní dostává vlhkost, tak tam i zůstává. Z vlhkosti pak vzniká plíseň a při každém pohybu karavanu jízdou se spory plísně uvolňují dále a dále po celé konstrukci karavanu. Dostávají se do izolační hmoty a celý karavan uvnitř jeho konstrukce plesnivý a postupně uhnívá.

Vysušení a lokální oprava zatečeného karavanu nijak neřeší zvýšenou vlhkost v celé konstrukci karavanu a šíření plísní v celé konstrukci zatečeného karavanu. Vinylové tapety a konstrukční lepidla mohou po dlouhou dobu zamezovat vnějším projevům zatečené do karavanu zápachem plísní. Díky dlouhotrvajícímu, malému zatékání do karavanu se vlhkost rozšiřuje uvnitř výdřevy a celá výdřeva postupně hnije, přičemž na povrchu to patrné není. Nejhorší je tak nenápadné, pozvolné zatékání do karavanu, kolem lišt a šroubů.

Poškozenou část je možné opravit z vnitřku karavanu a pokud je v dobrém místě, není tato oprava vůbec patrná, plíseň a vlhkost v konstrukci karavanu již zůstává.

Po dvou letech parkování v suché dílně byla v konstrukci zatečeného obytného vozu  změřená vlhkost větší než 60 % (maximální hodnota použitého měřáku vlhkosti).

 

Ukázka zatečení do karavanu pod oknem

Takto vypadá karavan, do kterého zatékalo pod oknem.  Je patrné úplné ztrouchnivění  laťové výdřevy zatečeného karavanu. Takto rozsáhlé zatečení v takto pokročilém stavu trouchnivění konstrukce karavanu je někdy patrné již ze stavu svrchního obložení stěny. Karavan, jehož stěna je tvořena na bázi sololitu, má při rozsáhlém poškození stěnu měkkou a promáčknutelnou, karavan z bukové překližky bude mít stěnu pevnou i při zatečení.

Vinylová tapeta může velmi dlouho skrývat vlhkost v konstrukci i zápach plísní. Bez řádného změření vlhkosti karavanu se často neodhalí zatečení karavanu ani při takto rozsáhlém a destruktivním poškození konstrukce karavanu.

 

Ukázka zatečení do obytného vozu poškozenou těsnící lištou

Poškozená lišta spoje jednotlivých konstrukčních částí obytného vozu byla příčinou zatečení do vnitřní konstrukce obytného vozu. U tohoto obytného vozu nebyla cítit plíseň, nebyla viditelná žádná mapa, povrch byl pevný. Po odstranění vinylových tapet bylo rozsáhlé zatečení a poškození obytného vozu, vedoucí do celé konstrukce obytného vozu a byla potřeba kompletní rekonstrukce obytné části vozu.

 

Co je možný důvodem zatečení karavanu

Zatečení do karavanu je velice snadné. Stačí obyčejná neodborná výměna bočního rozbitého vnějšího světla, neodborně přidělaný držák na kola, neodborně přidělaná markýza, trezor přidělaný skrz podlahu šrouby, oprava poškození po drobné havárii, zpuchření těsnící gumy oken, světel, střešních oken. Nebo jen umývání o oškrabávání vytlačeného nevzhledného tmelu spojujícího jednotlivé části karavanu. Karavan je pak na pohled hezký, ale izolační tmel, který teplotně i pohybově pracuje pak ve spoji chybí.

U některých karavanů je příčinou přímo zatečení karavanu špatná montáž při výrobě, kdy je používáno málo tmelu, případně tmel či lepidla v některých kritickým místech nejsou použita vůbec, ať už z důvodu úspor nákladů nebo pouhým šlendriánem konkrétního pracovníka. Po několika letech pak vlivem různé tepelné roztažnosti materiálů a pohybů jednotlivých částí během jízdy dochází k porušení celistvosti v daném místě a do naprosto nepoškozeného karavanu, na kterém nejsou patrny jakékoli opravy či dodatečné montáže, začne zatékat. Týká si to i několika málo let starých karavanů.

Voda stéká mezi špatně izolovanými lištami, špatně izolovanými montážními otvory, špatně izolovanými šrouby a pomalu vtéká do vnitřní konstrukce, kde se vsakuje.

Voda se však do výdřevy může dostávat i z vnitřku, typická je špatně izolovaná kuchyňská linka, špatně izolovaná sprchová vanička, unikající WC, prasklá hadice odpadu.

U tohoto karavanu není z výroby nijak ošetřený spoj kuchyňské desky a stěn karavanu. Při mytí nádobí zatéká voda z nádobí po stěně za kuchyňkou linku a na podlahu karavanu.  Naštěstí nedošlo k poškození dřevěné konstrukce, voda stékala po stěně a dostávala se od otvoru v podlaze, sloužícímu jako bezpečnostní otvor v případě úniku plynu z chladničky. Řešením bylo jednoduché zaizolování kuchyňské desky ke stěnám silikonem .

 

Jak poznat zatečení karavanu

 

Měření vlhkosti karavanu je základ

Opravdu silně zatečený karavan lze v některých případech poznat pohmatem, vnější plech se výrazně prohýbá, protože vnitřní výdřeva je shnilá a není pevná a uvnitř karavanu je cítit plíseň. To je ale již konečný stav. Zatečení karavanu je potřeba identifikovat daleko dříve, takto zjevně zasažený karavan je již zničený. I mírně zatečený karavan se časem do podobného stavu dostane. Vlhkost je již přítomna v konstrukci karavanu a dochází ke postupnému zahnívání konstrukce a tvorbě plísní.

Zásadní je fyzická kontrola vnitřní výdřevy karavanu. Kontrola stavu a vlhkosti výdřevy karavanu není při správném provedení není nijak destruktivní.

Je nezbytné proměřit vlhkost v konstrukci karavanu na všech kritických místech. V okolí oken, ve spojích jednotlivých částí karavanu, v okolí koupeny, v okolí toalety, v okolí kuchyně, v podlaze.

V případě oken stačí (u většiny typů) správný nástrojem opatrně nadzvednout těsnící gumu okna a výdřeva karavanu je viditelná v kritickém místě okna. Po vizuální kontrole stavu je vždy dobré změřit vlhkost hrotovým měřákem vlhkosti dřeva (potřebuji k tomu vždy obě ruce, tedy fotka je z jiné části). Poctivé měření u každého okna je základem pro odhalení problému.

 

Vlhkost je vhodné proměřit ve všech částech, které vedou do sendviče – jsou to různá místa uchycující nábytek do sendviče karavanu, vnitřní lišty v rozích u podlah a stropu. Většinou jsou velmi špatně přístupné, tedy měřák musí mít funkci HOLD.

Nemá žádný význam měřit vlhkost v samotném nábytku karavanu a už vůbec ne v dřevotřískových částech, pouze dojde k poškození vrchní laminátové vrstvy a naměření nulové hodnoty. Smysl má měřit vlhkost v konstrukčních částech, za kuchyní, za koupelnou, všude, kde je možné dostat se měřákem k spoji s výdřevou nebo k výdřevě samotné.

 

Velmi důležité je dostat se k podlaze karavanu a změřit vlhkost karavanu u napojení podlahy a boku karavanu a pokud je to možné, dostat se k spojení stropu a boku karavanu. Dále v místech lepení jednotlivých sendvičů  měřit vlhkost obou sendvičů a pečlivě porovnávat zjištěné hodnoty. Taková místa je možné najít uvnitř nábytku. Většinou je místo vhodně pro měření velmi špatně přístupné.

 

Vyšroubování několika vrutů (šroubů) kotvících nábytek do stěny karavanu po celém prostoru karavanu

Nápovědou o stavu výdřevy jsou vruty držící nábytek k boku, podlaze či stropu karavanu. Stačí opatrně vyšroubovat několik vrutů kotvících nábytek karavanu. Pokud jsou čisté, výdřeva je v daném místě suchá, pokud je na nich koroze (rez), v daném místě je nebo byla výdřeva mokrá.  Řada prodejců však takový zásah odmítá, protože vruty se pak mohou snadněji uvolňovat a je ideální je po vyndání přilepit (používám klasický Herkules).

Koroze vrutu zatečeného karavanu

Na tomto vrutu je krásně vidět zvýšená vnitřní vlhkost výdřevy karavanu. Vrut má korozi pouze v části uvnitř výdřevy, vnější nábytek je stále suchý.  Je evidentní, že uvnitř výdřevy karavanu byla vlhkost a je potřeba zjistit rozsah zatečení do karavanu. Vrut totiž může být v místě tepelného mostu, kde dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Vrstva několika mikronů zinku na vrutu koroduje velice lehko. Pokud je však v tomto stavu více vrutů v určité části karavanu, je velký předpoklad zatečení.

Pokud je vrut zkorodovaný celý v místě kuchyně, rychlovarné konvice, koupelny,  přístroje na espresso, nelze usuzovat na zatečení karavanu – pára uvolněná při vysoké teplotě vody může způsobit korozi šroubu, vlhkost se však do výdřevy karavanu nedostává v nijak zásadně rizikové míře.

Taktéž pokud se jedná o vrut těsnění okna, může na sobě mít korozi způsobenou kondenzací vlhkosti a nemusí se jednat o nijak zásadní průnik vody do karavanu. Kondenzát ze spodního rámu okna stéká po závitech a v místě výdřevy zůstává, kondenzátu je však tak malé množství, že nedochází k zatečení vody z místa vrutu do další části výdřevy karavanu a vlhkost v místě dlouhodobě nezůstává, nedochází k proniknutí vody do vnitřku karavanu a tvorbě plísní. Vrut pak stačí zalepit truhlářským lepidlem a je po problému.

Vždy je tak nutné řešit umístění vrutu a možný zdroj vlhkosti a ideální je kombinovat s následným proměřením vlhkosti takového místa.

 

shnilý vrut zatečeného karavanu

Pokud však vrut vypadá takto, do daného místa karavanu se trvale dostávala voda a karavan je s velkou pravděpodobností zatečený.

 

vrut uvnitř shnilé výdřevy karavanu

 

Vrut v části výdřevy v místě, kam trvale zatékalo do karavanu. Je patrná koroze na vrutu a úplné ztrouchnivění dané části výdřevy. Výdřeva karavanu tak neplní nosnou funkci, celá vnitřní konstrukce stěny karavanu je plesnivá a dochází k její pozvolné degradaci.

Naopak nové vruty, pokud je jich více, jsou signálem opravy karavanu. Je dobré dívat se na to, jaké typy vrutů, s jakou hlavičkou a z jakého materiálu jsou používány v různých částech karavanu a zda v nějaká části najednou není používán jiný typ vrutů. To může být signálem, že v daném místě byl karavan zatečený a proběhla lokální oprava zatečeného karavanu.

 

Pozor na shnilou podlahu karavanu

Absolutně klíčový pro posouzení stavu karavanu je stav podlahy. Shnilou nebo prošlapanou podlahu karavanu není možné nijak kvalitně opravit bez kompletního odstrojení celé nástavby karavanu. Pokud podlaha není pevná, ale po nášlapu se houpe, pak je karavan vhodný na celkovou rekonstrukci.

 

Jak měřit vlhkost karavanu

Měřit vlhkost dřeva v karavanu je velmi jednoduché – hrotovým měřákem stačí najít všechna kritická místa a přečíst naměřenou hodnotu. Problém je určit, co naměřená hodnota vlhkosti vlastně znamená. Obecně má suché dřevo vlhkost 13 až 16 %, do 20 % je udávána přípustná vlhkost. 

V karavanu se používají lehká dřeva. Hmotnost dřeva je dána jeho hustotou ρ (kg/m³).  Nejlehčím dřevem je balsa s hustotou 140 ρ, následuje smrk s hustotou 455 ρ, topol s hustotou 470 ρ a lípa s hustotou 480 ρ a borovice a jedle s hustotou 515 ρ . Balsu jsem v karavanu ještě neviděl (má poznatelnou strukturu dřeva, doufám, že bych ji poznal), vzhledem k ceně a hmotnosti jsou používány převážně smrkové hranolky a v případě překližky topol.

Různá hustota také znamená různou vodivost, proto je často měřák vybaven více programy. Pro měkké dřevo je určen program M4, výchozí program M1 však měří stejnou hodnotu, jenom je vynásobena zaokrouhleně 1,8 pro zobrazení M4. Tedy když mám na fotkách M1, pro určení vlhkosti je nutné výsledek vynásobit číslem 1,8. Na výsledek měření to však nemá absolutně žádný vliv.

Vlhkost uvnitř karavanu dlouhodobě parkovaného v suché garáži je v částech, které nejsou nijak spojené s výdřevou je u mého měřáku 9 %  (M1 5 %), u karavanu, který naopak stál nijak nechráněný velmi dlouhou dobu venku bylo naměřeno 16 % (M1 9 %).

 

Velmi vyschlé (celé léto rozštípané venku kryté plachtou, pak v suché kotelně) rozštípané smrkové palivové dřevo má hodnotu okolo 15 % (M1 9 %), smrkové palivové dřevo vysušené, ponechaná v podzimním počasí pod přístřeškem venku okolo 20 % (M1 11 %), palivové smrkové dřevo ponechané dlouhodobě na dešti okolo 55 % (M1 30 %), samotný smrkový kmen ponechaný venku má ve středu 23 % (M1 13 %) a na evidentně mokrém okraji 60 % (M1 33 %). Rostoucí smrk i borovice mají kolo 65 % (M1 35 %). Poškození dřeva bylo patrné od hodnoty vlhkosti 50 % (M1 30 %).

 

Jaký je z toho závěr: podle mého jsou hodnoty vlhkosti do 20 % (M1 do 11 %) v pořádku, hodnota znamenající velké zatečení bude někde nad 40 % (M1 nad 20 %).

 

Jak bezpečně koupit karavan a nenaletět

Při koupi karavanu je zásadní účast někoho, kdo umí měřit vlhkost karavanu, tedy má potřebné vybavení a zejména zkušenost s tím, kde a jak měřit vlhkost karavanu. Měření ve snadno přístupných místech je často k ničemu, je potřeba umět se měřákem dostat k místům spojeným se sendvičovou konstrukcí či s výdřevou karavanu.