Jak poznat zatečení karavanu – měření vlhkosti karavanu

Proč je zatečení karavanu zásadní porucha

Zatečení karavanu je největším a nejhůře řešitelným problémem při koupi staršího karavanu. Plynové a elektrické spotřebiče jsou vyměnitelné a na trhu běžně sehnatelné, řadu poruch spotřebičů je možné i opravit bez jejich výměny a oprava nemusí nijak zásadně navýšit pořizovací cenu staršího karavanu.

V případě poškození nápravy lze uskutečnit i výměnu celé nápravy za novou, i nápravy jsou na trhu běžně k dispozici. Tyto opravy bývají již nákladnější, ale jsou řešitelné. Oprava zatečeného karavanu firmou představuje náklad obvykle výrazně převyšující cenu samotného staršího karavanu.

Oprava zatečeného karavanu často znamená stavbu karavanu od začátku. Zatečený karavan je potřeba celý rozebrat, to znamená odstranit nábytek, odstranit spotřebiče, odstranit elektroinstalaci,  odstranit plynový rozvod, odstranit okna, odstranit vnější opláštění i vnitřní obložení stěn a dostat s k výdřevě – dřevěné konstrukci karavanu, tu vyměnit, vyměnit tepelnou izolaci a vše složit zpátky. Jedná se o stovky až tisíce hodin práce.

Takto vypadá řádná oprava zatečeného obytného vozu, kdy je zatečený obytný vůz kompletně rozebrán a dochází k výměně veškerých ztrouchnivělých částí zatečeného karavanu.

Vše v zadní části tohoto zatečeného obytného vozu bylo odřezáno, vyhozeno a znovu vytvořeno, je vidět jak byl laťový rošt zatečeného obytného vozu v zadní části shnilý.

 

Zatékání do karavanu je velmi častým důvodem jeho prodeje karavanu. Celková oprava zatečeného karavanu často převyšuje hodnotu samotného karavanu v perfektním stavu, proto bývá zatečení lokálně opraveno, někdy jen zamaskováno poškozené místo a zatečený karavan jde do prodeje dříve pozvolna se rozpadající hnijící konstrukcí zatečeného karavanu.

Víte, proč zde nemám žádné fotky z kompletní rekonstrukce zatečeného karavanu? Cena opravy v servisu karavanů výrazně převyšuje cenu nepoškozeného karavanu a skutečná oprava, nikoliv jen maskování poškození, se prostě absolutně nevyplácí… 

Takto vypadají karavany, do kterých delší dobu zatékalo. Zatečení není většinou vidět, je schované za tapetami, linem, pod izolací. Toto je projev zatečení karavanů po odstranění horní krycí vrstvy.

 

Proč nejde zatečený karavan jen vysušit a případně lokálně opravit zatečenou část

Sendvičová konstrukce karavanu je uzavřená, pokud se do ní dostává vlhkost, tak tam i zůstává. Z vlhkosti pak vzniká plíseň a při každém pohybu karavanu jízdou se spory plísně uvolňují dále a dále po celé konstrukci karavanu. Celý karavan uvnitř jeho konstrukce plesnivý a postupně uhnívá a ztrácí na pevnosti.

Vysušení a lokální oprava zatečeného karavanu nijak neřeší zvýšenou vlhkost v celé konstrukci karavanu a šíření hub a plísní v celé konstrukci zatečeného karavanu. Vinylové tapety a konstrukční lepidla mohou po dlouhou dobu zamezovat vnějším projevům zatečené do karavanu zápachem plísní. Díky dlouhotrvajícímu, malému zatékání do karavanu se vlhkost rozšiřuje uvnitř výdřevy a celá výdřeva postupně hnije, přičemž na povrchu to patrné není. Nejhorší je tak nenápadné, pozvolné zatékání do karavanu, kolem lišt a šroubů.

Poškozenou část je možné opravit z vnitřku karavanu a pokud je v dobrém místě, není tato oprava vůbec patrná, plíseň a vlhkost v konstrukci karavanu již zůstává. Plísně a houby v konstrukci karavanu způsobují degradaci dřevěné výdřevy, která ztrácí svou pevnost a karavan se velmi pozvolně „rozpadá“. K tomu dochází k uvolňování spor plísní do vnitřní obyvatelné části karavanu a vdechování těchto spor plísní během pobytu.

Po dvou letech parkování v suché dílně byla v konstrukci zatečeného obytného vozu  změřená vlhkost větší než 60 % (maximální hodnota použitého měřáku vlhkosti).

 

Ukázka zatečení do karavanu pod oknem

Takto vypadá karavan, do kterého zatékalo pod oknem.  Je patrné úplné ztrouchnivění  laťové výdřevy zatečeného karavanu. Takto rozsáhlé zatečení v takto pokročilém stavu trouchnivění konstrukce karavanu je někdy patrné již ze stavu svrchního obložení stěny. Karavan, jehož stěna je tvořena na bázi sololitu, má při rozsáhlém poškození stěnu měkkou a promáčknutelnou, karavan z bukové překližky bude mít stěnu pevnou i při zatečení.

Vinylová tapeta může velmi dlouho skrývat vlhkost v konstrukci i zápach plísní. Bez řádného změření vlhkosti karavanu se často neodhalí zatečení karavanu ani při takto rozsáhlém a destruktivním poškození konstrukce karavanu.

 

Ukázka zatečení do obytného vozu poškozenou těsnící lištou

Poškozená lišta spoje jednotlivých konstrukčních částí obytného vozu byla příčinou zatečení do vnitřní konstrukce obytného vozu. U tohoto obytného vozu nebyla cítit plíseň, nebyla viditelná žádná mapa, povrch byl pevný. Po odstranění vinylových tapet bylo rozsáhlé zatečení a poškození obytného vozu, vedoucí do celé konstrukce obytného vozu a byla potřeba kompletní rekonstrukce obytné části vozu.

 

Co je možný důvodem zatečení karavanu

Zatečení do karavanu je velice snadné. Stačí obyčejná neodborná výměna bočního rozbitého vnějšího světla, neodborně přidělaný držák na kola, neodborně přidělaná markýza, trezor přidělaný skrz podlahu šrouby, oprava poškození po drobné havárii, zpuchření těsnící gumy oken, světel, střešních oken. Nebo jen umývání o oškrabávání vytlačeného nevzhledného tmelu spojujícího jednotlivé části karavanu. Karavan je pak na pohled hezký, ale izolační tmel, který teplotně i pohybově pracuje pak ve spoji chybí.

U některých karavanů je příčinou přímo zatečení karavanu špatná montáž při výrobě, kdy je používáno málo tmelu, případně tmel či lepidla v některých kritickým místech nejsou použita vůbec, ať už z důvodu úspor nákladů nebo pouhým šlendriánem konkrétního pracovníka. Po několika letech pak vlivem různé tepelné roztažnosti materiálů a pohybů jednotlivých částí během jízdy dochází k porušení celistvosti v daném místě a do naprosto nepoškozeného karavanu, na kterém nejsou patrny jakékoli opravy či dodatečné montáže, začne zatékat. Týká si to i několika málo let starých karavanů.

U nových „designových“ karavanů jsou velmi nebezpečné různé plastové dekorační prvky. Ty bývají přidělané pouze vruty, okolo kterých dovnitř zatéká. Čím víc přidělaných plastů, hlavně to střechy karavanů, tím větší riziko zatečení. Úplně nové karavany, u který je možné čekat absolutní bezproblémovost, bývají naopak docela rizikové. Čím více dekoračních prvků, tím větší riziko zatečení.

Ukázka zatečení do téměř nového karavanu přes vruty držící designový plast, který nemá naprosto žádný užitný význam, jedná se pouze o designový prvek. Drží ho 12 vrutů skrz plášť karavanu, okolo kterých do karavanu může zatéct. Je vidět měření vlhkosti, prohnilý celý roh a prohnilá část vnitřní výdřevy. Voda protékala celou stěnou karavanu a zůstávala ve spodní části u spojení s podlahou. Během krátké doby došlo k úplnému vyhnití dolní části stěny karavanu.

 

Drobná, z venku špatně viditelná prasklina v plastových částech karavanu, může fatální důsledky v zatečení karavanu. Praskání plastových částí trpí zejména některé značky karavanů. Pokud dochází k prasknutí plastu překrývajícího „čubu“, je to spíše jen kosmetická vada, protože zatečení do „čuby“ ničemu nevadí. Kritické je zatečení do různých plastových částí v horní části karavanu. Voda se pak dostává do celé vnitřní výdřevy.

Zde je ukázka zatečení do karavanu zjištěného pomocí drobných puchýřků na tapetě. Po detailní prohlídce se tapeta uvnitř skříňky již odlupovala od konstrukce karavanu. Pravděpodobná příčina je ta drobná prasklinka v plastovém lemu. Orientační měření vlhkosti karavanu ukázalo extrémně velkou vlhkost výdřevy karavanu. Měření tímto měřákem je nedestruktivní, ale spíše jen orientační.

 

Voda stéká mezi špatně izolovanými lištami, špatně izolovanými montážními otvory, špatně izolovanými šrouby a pomalu vtéká do vnitřní konstrukce, kde se vsakuje.

Voda se však do výdřevy může dostávat i z vnitřku, typická je špatně izolovaná kuchyňská linka, špatně izolovaná sprchová vanička, unikající WC, prasklá hadice odpadu.

U tohoto karavanu není z výroby nijak ošetřený spoj kuchyňské desky a stěn karavanu. Při mytí nádobí zatéká voda z nádobí po stěně za kuchyňkou linku a na podlahu karavanu.  Naštěstí nedošlo k poškození dřevěné konstrukce, voda stékala po stěně a dostávala se od otvoru v podlaze, sloužícímu jako bezpečnostní otvor v případě úniku plynu z chladničky. Řešením bylo jednoduché zaizolování kuchyňské desky ke stěnám silikonem .

 

Jak poznat zatečení karavanu

Zatečení karavanu je možné poznat proměřeným konstrukce karavanu speciálními měřáky vlhkosti. Je nezbytné vědět v jakých místech a jakým způsobem měřit vlhkost vnitřní konstrukce karavanu.

 

Měření vlhkosti karavanu je základ

Opravdu silně zatečený karavan lze v některých případech poznat pohmatem, vnější plech se výrazně prohýbá, protože vnitřní výdřeva je shnilá a není pevná a uvnitř karavanu je cítit plíseň. To je ale již konečný stav. Zatečení karavanu je potřeba identifikovat daleko dříve, takto zjevně zasažený karavan je již zničený. I mírně zatečený karavan se časem do podobného stavu dostane. Vlhkost je již přítomna v konstrukci karavanu a dochází ke postupnému zahnívání konstrukce a tvorbě plísní.

Zásadní je fyzická kontrola vnitřní výdřevy karavanu. Kontrola stavu a vlhkosti výdřevy karavanu není při správném provedení není nijak destruktivní.

Je nezbytné proměřit vlhkost v konstrukci karavanu na všech kritických místech. V okolí oken, ve spojích jednotlivých částí karavanu, v okolí koupeny, v okolí toalety, v okolí kuchyně, v podlaze.

V případě oken stačí (u většiny typů) správný nástrojem opatrně nadzvednout těsnící gumu okna a výdřeva karavanu je viditelná v kritickém místě okna. Po vizuální kontrole stavu je vždy dobré změřit vlhkost hrotovým měřákem vlhkosti dřeva (potřebuji k tomu vždy obě ruce, tedy fotka je z jiné části). Poctivé měření u každého okna je základem pro odhalení problému.

 

Vlhkost je vhodné proměřit ve všech částech, které vedou do sendviče – jsou to různá místa uchycující nábytek do sendviče karavanu, vnitřní lišty v rozích u podlah a stropu. Většinou jsou velmi špatně přístupné, tedy měřák musí mít funkci HOLD.

Nemá žádný význam měřit vlhkost v samotném nábytku karavanu a už vůbec ne v dřevotřískových částech, pouze dojde k poškození vrchní laminátové vrstvy a naměření nulové hodnoty. Smysl má měřit vlhkost karavanu v konstrukčních částech, za kuchyní, za koupelnou, všude, kde je možné dostat se měřákem k spoji s výdřevou nebo k výdřevě samotné.

 

Velmi důležité je dostat se k podlaze karavanu a změřit vlhkost karavanu u napojení podlahy a boku karavanu a pokud je to možné, dostat se k spojení stropu a boku karavanu. Dále v místech lepení jednotlivých sendvičů  měřit vlhkost obou sendvičů a pečlivě porovnávat zjištěné hodnoty. Taková místa je možné najít uvnitř nábytku. Většinou je místo vhodně pro měření velmi špatně přístupné.

 

Vyšroubování několika vrutů (šroubů) kotvících nábytek do stěny karavanu po celém prostoru karavanu

Nápovědou o stavu výdřevy jsou vruty držící nábytek k boku, podlaze či stropu karavanu. Stačí opatrně vyšroubovat několik vrutů kotvících nábytek karavanu. Pokud jsou čisté, výdřeva je v daném místě suchá, pokud je na nich koroze (rez), v daném místě je nebo byla výdřeva mokrá.  Řada prodejců však takový zásah odmítá, protože vruty se pak mohou snadněji uvolňovat a je ideální je po vyndání přilepit (používám klasický Herkules).

Koroze vrutu zatečeného karavanu

Na tomto vrutu je krásně vidět zvýšená vnitřní vlhkost výdřevy karavanu. Vrut má korozi pouze v části uvnitř výdřevy, vnější nábytek je stále suchý.  Je evidentní, že uvnitř výdřevy karavanu byla vlhkost a je potřeba zjistit rozsah zatečení do karavanu. Vrut totiž může být v místě tepelného mostu, kde dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Vrstva několika mikronů zinku na vrutu koroduje velice lehko. Pokud je však v tomto stavu více vrutů v určité části karavanu, je velký předpoklad zatečení.

Pokud je vrut zkorodovaný celý v místě kuchyně, rychlovarné konvice, koupelny,  přístroje na espresso, nelze usuzovat na zatečení karavanu – pára uvolněná při vysoké teplotě vody může způsobit korozi šroubu, vlhkost se však do výdřevy karavanu nedostává v nijak zásadně rizikové míře.

Taktéž pokud se jedná o vrut těsnění okna, může na sobě mít korozi způsobenou kondenzací vlhkosti a nemusí se jednat o nijak zásadní průnik vody do karavanu. Kondenzát ze spodního rámu okna stéká po závitech a v místě výdřevy zůstává, kondenzátu je však tak malé množství, že nedochází k zatečení vody z místa vrutu do další části výdřevy karavanu a vlhkost v místě dlouhodobě nezůstává, nedochází k proniknutí vody do vnitřku karavanu a tvorbě plísní. Vrut pak stačí zalepit truhlářským lepidlem a je po problému.

Vždy je tak nutné řešit umístění vrutu a možný zdroj vlhkosti a ideální je kombinovat s následným proměřením vlhkosti takového místa.

 

shnilý vrut zatečeného karavanu

Pokud však vrut vypadá takto, do daného místa karavanu se trvale dostávala voda a karavan je s velkou pravděpodobností zatečený.

 

vrut uvnitř shnilé výdřevy karavanu

 

Vrut v části výdřevy v místě, kam trvale zatékalo do karavanu. Je patrná koroze na vrutu a úplné ztrouchnivění dané části výdřevy. Výdřeva karavanu tak neplní nosnou funkci, celá vnitřní konstrukce stěny karavanu je plesnivá a dochází k její pozvolné degradaci.

Naopak nové vruty, pokud je jich více, jsou signálem opravy karavanu. Je dobré dívat se na to, jaké typy vrutů, s jakou hlavičkou a z jakého materiálu jsou používány v různých částech karavanu a zda v nějaká části najednou není používán jiný typ vrutů. To může být signálem, že v daném místě byl karavan zatečený a proběhla lokální oprava zatečeného karavanu.

 

Pozor na shnilou podlahu karavanu

Absolutně klíčový pro posouzení stavu karavanu je stav podlahy. Shnilou nebo prošlapanou podlahu karavanu není možné nijak kvalitně opravit bez kompletního odstrojení celé nástavby karavanu. Pokud podlaha není pevná, ale po nášlapu se houpe, pak je karavan vhodný na celkovou rekonstrukci.

 

Jak měřit vlhkost karavanu

Měřit vlhkost dřeva v karavanu je velmi jednoduché – hrotovým měřákem stačí najít všechna kritická místa a přečíst naměřenou hodnotu. Problém je určit, co naměřená hodnota vlhkosti vlastně znamená. Obecně má suché dřevo vlhkost 13 až 16 %, do 20 % je udávána přípustná vlhkost. 

V karavanu se používají lehká dřeva. Hmotnost dřeva je dána jeho hustotou ρ (kg/m³).  Nejlehčím dřevem je balsa s hustotou 140 ρ, následuje smrk s hustotou 455 ρ, topol s hustotou 470 ρ a lípa s hustotou 480 ρ a borovice a jedle s hustotou 515 ρ . Balsu jsem v karavanu ještě neviděl (má poznatelnou strukturu dřeva, doufám, že bych ji poznal), vzhledem k ceně a hmotnosti jsou používány převážně smrkové hranolky a v případě překližky topol.

Různá hustota také znamená různou vodivost, proto je často měřák vybaven více programy. Pro měkké dřevo je určen program M4, výchozí program M1 však měří stejnou hodnotu, jenom je vynásobena zaokrouhleně 1,8 pro zobrazení M4. Tedy když mám na fotkách M1, pro určení vlhkosti je nutné výsledek vynásobit číslem 1,8. Na výsledek měření to však nemá absolutně žádný vliv.

Vlhkost uvnitř karavanu dlouhodobě parkovaného v suché garáži je v částech, které nejsou nijak spojené s výdřevou je u mého měřáku 9 %  (M1 5 %), u karavanu, který naopak stál nijak nechráněný velmi dlouhou dobu venku bylo naměřeno 16 % (M1 9 %).

 

Velmi vyschlé (celé léto rozštípané venku kryté plachtou, pak v suché kotelně) rozštípané smrkové palivové dřevo má hodnotu okolo 15 % (M1 9 %), smrkové palivové dřevo vysušené, ponechaná v podzimním počasí pod přístřeškem venku okolo 20 % (M1 11 %), palivové smrkové dřevo ponechané dlouhodobě na dešti okolo 55 % (M1 30 %), samotný smrkový kmen ponechaný venku má ve středu 23 % (M1 13 %) a na evidentně mokrém okraji 60 % (M1 33 %). Rostoucí smrk i borovice mají kolo 65 % (M1 35 %). Poškození dřeva bylo patrné od hodnoty vlhkosti 50 % (M1 30 %).

 

Jaký je z toho závěr: podle mého jsou hodnoty vlhkosti do 20 % (M1 do 11 %) v pořádku, hodnota znamenající velké zatečení bude někde nad 40 % (M1 nad 20 %).

 

Jak bezpečně koupit karavan a nenaletět

Při koupi karavanu je zásadní účast někoho, kdo umí měřit vlhkost karavanu, tedy má potřebné vybavení a zejména zkušenost s tím, kde a jak měřit vlhkost karavanu. Měření ve snadno přístupných místech je často k ničemu, je potřeba umět se měřákem dostat k místům spojeným se sendvičovou konstrukcí či s výdřevou karavanu.

Pokud chcete pomoc při koupi karavanu, kontaktujte mi na emailové adrese info@strechuvzhuru.cz a vše domluvíme.

Pokud se jedná o karavan, který je v zahraničí, podrobné informace k pomoci při nákupu karavanu v zahraničí jsou zde: Asistence – pomoc při nákupu karavanu v zahraničí.

Pokud se jedná o karavan, který je v České republice, průběh pomoci s nákupem je podobný, ale podmínky poskytnutí pomoci jsou jednodušší, v Asistence – pomoc při nákupu karavanu v České republice.

Náklady na opravu zatečeného karavanu v servisech velmi snadno přesáhnou hodnotu samotného karavanu. Proto je při koupi klíčové se vyhnout koupi zatečeného karavanu. Současně je skryté zatečení častým motivem pro prodej karavanu.

 

Mýty o opravách zatečených karavanů v internetových fórech

V případě včasného rozpoznání zatékání do karavanu či zatékání do obytné nástavby, kdy ještě nedošlo k poškození celé konstrukce karavanu, je možné uvažovat o řízeném vysušení zasaženého místa a rekonstrukci pouze dané části karavanu či obytné nástavby.

V případě rozšíření vlhkosti do celé sendvičové konstrukce karavanu či obytné nástavby je pro dlouhodobou funkčnost nezbytná kompletní rekonstrukce karavanu či obytné nástavby.

Byl jsem upozorněn na pár internetových diskusí, ve kterých byl napadán tento článek a diskutující tvrdili, že oprava zatečeného karavanu je otázkou výměny pár dřevěných desek a žádné plísně se ve skutečnosti nešíří. Tvrzení, že vyříznutí vnitřní desky, její výměna a skrytí výměny pod tapetu je funkční oprava, podle mého není absolutně vůbec pravdivá. Takovou opravu považuji pouze za maskování poškození a ne skutečnou opravu, při které bude karavan funkční. Oprava tímto způsobem vůbec neřeší stav výdřevy a šíření vlhkosti uvnitř výdřevy. Výdřeva je (už dle názvu) z dřevěných latí a dřevěných hranolů.

Dřevěné latě a dřevěné hranoly při působení nepříznivých podmínek podléhají přirozenému rozkladu. Základní nepříznivou podmínkou je právě zvýšená vlhkost dřeva. Tento proces je způsobený biologickými činiteli reagujícími na zvýšenou vlhkost. Biologickými činiteli jsou houby a plísně, které způsobují degradaci dřevěného materiálu. Při zatékání do konstrukce karavanu zejména v letních měsících dochází ke zvyšování vnitřní vlhkosti v důsledku difúze rozšiřování vlhkosti po celé výdřevě karavanu. To vede k napadení některým z biologických dřevokazných škůdců a následně k nastartování procesu postupné destrukce výdřevy karavanu. Já plně chápu, že zamaskování skryje projev a v krátkodobém horizontu funguje, ale tvrzení, že karavan bude dlouhodobě funkční je dle mého absolutně nepravdivý a vůbec neřeší podstatu. Vnitřní vlhkost dřeva, které nepodléhá zvýšené degradaci, musí být na úrovni cca. 15 %. Proto jsou konstrukční KVH profily používané při stavbě dřevostaveb jsou vyráběny z technicky vysušeného řeziva se zaručenou vlhkostí zpravidla 15 %.  Pokud vyjdeme ze stavebních předpisů, pak dle harmonizované technické normy  „Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi“ pro uzavřené konstrukce je rizikem stav, kdy vlhkost dřeva přesahuje příležitostně 20 % hmotnosti buď v celku nebo v jednotlivých částech. Vlhkost přesahující 20 % umožňuje napadení dřevokaznými houbami. Při takové vlhkosti může dojít k zabarvení u dřeva v důsledku dřevozabarvujících hub a růstu plísní na jeho povrchu. ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí pak definuje chráněnou expozici jako prostředí chráněné proti přímému působení vlhkosti, v kterém absolutní vlhkost dřeva nepřekročí 18 % (vše je velmi detailně rozepsáno zde: (https://www.tzb-info.cz/2430-stavby-21-stoleti-stavby-ze-dreva-iv).

Viděl jsem kompletní rekonstrukci zatečeného obytného vozu, který stál téměř 2 roky v kryté temperované dílně, než se na něj dostalo. Při rozebírání byla po dvou letech, kdy do karavanu nijak nezatékalo a byl v prostředí s nízkou vzdušnou vlhkostí, vlhkost uvnitř konstrukce mezi 60 % až 70 %. Přičemž dle harmonizované technické normy  „Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi“ dochází k šíření hub a plísní a degradaci dřevěného materiálu už při vlhkosti od 20 %.

Výsledek amatérské lokální opravy karavanu je velmi krátkodobí. Pokud uvnitř sendvičové konstrukce zůstane vlhkost a dojde k zahájení procesu úplné destrukce výdřevy karavanu. Pevnost trouchnivějících dřevěných latí a hranolů je výrazně menší, než je pevnost zdravého dřeva. Vlivem sil působících na konstrukci karavanu za jízdy i tepelné roztržitosti jednotlivých materiálů karavanu dochází k u takto poškozeného karavanu ke vzniku lokálních prasklin, trhlin a netěsností a následnému procesu zatékání do výdřevy karavanu na mnoha místech současně. Takový stav dle mého pak již vůbec opravitelný vzhledem k rozsahu práce a hodnotě karavanu není. Viděl jsem několik fotografií takových amatérských oprav v těchto fórech a všiml si společného rysu, kterým je ignorování Newtonových pohybových zákonů, popisujících vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso působí. Typickým příkladem je vyříznutí části shnilého hranolu či latě a nahrazení novou, přičemž spojení je realizováno jedním pozinkovaným spojovacím úhelníkem na 4 vruty. Že na daný spoj působí během jízdy nějaké síly a pokud nemá dojít k přenosu těchto sil jinam a následnému rozpraskání spojů vnějšího pláště karavanu bylo absolutně ignorováno.

V diskusích se dále popírá i šíření plísní. Tento argument je dle mého zcela zcestný, protože právě plísně a houby jsou jedním z biologických činitelů způsobujících degradaci dřeva. Dále je možné se setkat s tvrzením, že spory plísní jsou všude a nejsou nijak škodlivé. Jako argument jsem viděl tvrzení, že les je plný hub a plísní a pobyt v lese je zdraví.  Přirozenou koncentraci plísní však dle mého nelze zaměňovat s koncentrací uvnitř plesnivého, hnijícího karavanu.

 

Vyplatí se opravit zatečený karavan?

Pokud zatečený karavan již vlastníte, je řešením buď oprava zatečeného karavanu nebo prodej zatečeného karavanu. Morální hledisko a právní riziko prodeje karavanu se skrytou vadou nijak rozepisovat nebudu.

Zavčasu identifikované zatečení, kdy ještě nedošlo k rozšíření vlhkosti do výdřevy a jedná se o lokální poškození na dobře přístupném místě, je bez problému opravitelné. Takový karavan může dál bez problémů sloužit a oprava nemusí být nijak extrémně finančně náročná. Vždy ale záleží na rozsahu a místě zatečení a je potřeba vše řádně proměřit a zjistit skutečnou vlhkost uvnitř konstrukce.

U karavanu, u kterého došlo k rozšíření vlhkosti do celé konstrukce či celé jedné stěny, bych vždy pečlivě uvažoval nad zůstatkovou cenou karavanu a finanční náročnosti opravy zatečeného karavanu. Velmi jednoduchá úvaha – pokud by hodinová sazba servisu byla pouze 500 Kč a oprava pouze na 20 pracovních dnů, pak pouze samotná práce přestavuje 80 000 Kč.

Karavan je samozřejmě možné i prodat jako zatečený za nižší cenu a z fotografií různých domácích oprav zatečených karavanů, které jsem viděl, se kupující najde.

Při koupi staršího karavanu je však zásadní předcházet budoucím problémům a opravám a zakoupit suchý, nezatečení karavan bez dalších neplánovaných investic a skrytých závad.

 

Jak opravit zatečený karavan

Při opravě zatečeného karavanu nebo zatečené obytné nástavby obytného vozu je nezbytné používat k tomu určené technologie a stanovené technologické postupy používání těchto technologií. Vše je během jízdy vystavené dlouhodobým otřesům kombinovaným s působením velkých vnějších sil a výrazných tepelných změn. Bez dodržení technologií a aplikací dle předepsaných postupů obytná nástavba není dlouhodobě funkční, dochází k jejímu poškození a opětovnému zatékání do karavanu.

Velmi dobré reference s opravami zatečených karavanů a zatečených obytných vozů má  Karel Prokop (https://www.serviskaravanu.cz), v případě potřeby rad či pomoci s opravou  zatečeného karavanu či obytné nástavby má zkušenosti a ochotu uživatel karavanového fóra s přezdívkou Bob7373 (https://www.caravan24.cz/profile.php?lookup=9030). Dále (i když bez osobní znalosti, jen na základě fotek z realizovaných prací) mohu doporučit pana Richarda Matíka.