Jak poznat zatečení karavanu – měření vlhkosti karavanu

Zatečení karavanu je největším a nejhůře řešitelným problémem při koupi staršího karavanu. Plynové a elektrické spotřebiče jsou vyměnitelné a na trhu běžně sehnatelné, řadu poruch spotřebičů je možné i opravit bez jejich výměny a oprava nemusí nijak zásadně navýšit pořizovací cenu staršího karavanu.

Měření vlhkosti karavanu - jak poznat zatečení karavanu

Rychlá navigace po stránce:
1. Proč je zatečení karavanu zásadní porucha ↘
2. Proč je velmi nebezpečné jezdit se zatečeným karavanem ↘
3. Proč nejde zatečený karavan jen vysušit a případně lokálně opravit zatečenou část ↘
4. Co je možný důvodem zatečení karavanu ↘
5. Jak poznat zatečení karavanu ↘
6. Pozor na shnilou podlahu karavanu ↘
7. Jak měřit vlhkost karavanu ↘
8. Jak bezpečně koupit karavan a nenaletět ↘
9. Mýty o opravách zatečených karavanů v internetových fórech ↘
10. Vyplatí se opravit zatečený karavan? ↘
11. Jak opravit zatečený karavan ↘
12. Ověření vlhkosti karavanu vruty ↘

 

Proč je zatečení karavanu zásadní porucha

V případě poškození nápravy lze uskutečnit i výměnu celé nápravy za novou, i nápravy jsou na trhu běžně k dispozici. Tyto opravy bývají již nákladnější, ale jsou řešitelné. Oprava zatečeného karavanu firmou představuje náklad obvykle výrazně převyšující cenu samotného staršího karavanu.

Oprava zatečeného karavanu často znamená stavbu celého karavanu od začátku. Zatečený karavan je potřeba celý rozebrat, to znamená odstranit nábytek, odstranit spotřebiče, odstranit elektroinstalaci,  odstranit plynový rozvod, odstranit okna, odstranit vnější opláštění i vnitřní obložení stěn a dostat s k výdřevě – dřevěné konstrukci karavanu, tu vyměnit, vyměnit tepelnou izolaci a vše složit zpátky. Jedná se o stovky hodin práce.

Toto je oprava karavanu koupeného jako mírně zatečený. Zatečení bylo při koupi patrné pouze lokální v zadní části karavanu. Kolem popraskaného těsnění po šroubech nosiče na kola se dostávala vlhkost směrem dolů. Tam voda zůstávala a dostávala se do výdřevy – nosné konstrukce karavanu. Pokud vlhkost dřeva překročí cca. 20 %, dochází zejména v letních měsících k napadení dřevokaznými houbami a plísněmi. Houby a plísně žijí (získávají energii) z rozkladu dřeva. Dřevěný rošt karavanu tak ve všech napadených místech dřevokaznými houbami a plísněmi ztrácí pevnost. Vlivem difuse (přecházení vlhkosti z prostředí s vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací) se postupně vlhkost dostává do celé zasažené stěny karavanu, nezůstává lokálně ve spodních částech karavanu. Vlhkostí a dřevokaznými houbami je tak napadena celá stěna karavanu. Do celé stěny karavanu se dostávají dřevokazné houby a oslabují její pevnost. Zejména během jízdy s karavanem (ale i vlivem různé tepelné roztržitosti použitých materiálu) na spoje jednotlivých konstrukčních dílů karavanu působí značné síly. Část výdřevy karavanu oslabená dřevokaznými houbami není schopna tyto síly absorbovat a celý karavan se během jízdy nadměrně kroutí a napíná a dochází tím ke vzniku nových netěsností v dalších částech karavanu. Novými netěsnostmi se voda dostává do všech části karavanu a dochází k postupné degradaci celého karavanu. V karavanu nezůstane téměř žádné nepoškozené místo.

Toto krásně demonstrují následující fotografie postupné opravy karavanu. Do zadní části se dostala vlhkost, která nebyla okamžitě řešena, došlo k růstu dřevokazných hub, oslabení zadní stěny karavanu a vzniku netěsností spojů střechy a stěn karavanů, rozšíření vlhkosti a dřevokazných hub do celé konstrukce karavanu. Oprava tohoto karavanu trvala téměř 200 hodin práce. Při ceně 500 Kč / hodina (a to předpokládám velmi nízkou cenu za hodinu práce) je náklad na jen práci 100 000 Kč.

Okem viditelné poškození bylo až po strhání tapet. Do té doby se karavan jevil jako hezký, s mírnou vlhkostí hezky schovaném za kuchyňskou linkou u šroubu uchycení nosiče kol. Majitel karavanu napřed lokálně opravil zatečené místo v zadní části a poté zjistil, že celý karavan je shnilý a pustil se do celkové rekonstrukce. Proto jsou někde znovu rozebírány již opravené části. Současně si nemyslím, že karavan bude mít po této opravě dlouhou životnost – výdřeva karavanu již není mnoha zásahy dostatečné pevná a do karavanu bude po několika výletech opět zatékat.

Takto vypadá řádná oprava zatečeného obytného vozu, kdy je zatečený obytný vůz kompletně rozebrán a dochází k výměně veškerých ztrouchnivělých částí zatečeného karavanu.

Vše v zadní části tohoto zatečeného obytného vozu bylo odřezáno, vyhozeno a znovu vytvořeno, je vidět jak byl laťový rošt zatečeného obytného vozu v zadní části shnilý.

 

Zatékání do karavanu je velmi častým důvodem jeho prodeje karavanu. Celková oprava zatečeného karavanu často převyšuje hodnotu samotného karavanu v perfektním stavu, proto bývá zatečení lokálně opraveno, někdy jen zamaskováno poškozené místo a zatečený karavan jde do prodeje dříve pozvolna se rozpadající hnijící konstrukcí zatečeného karavanu.

Pokud vlhkost výdřevy přesahuje 18 %, dochází k napadení dřeva dřevokaznými houbami, na povrchu se tvoří plísně (plísně jsou skupina hub, které pokrývají povrch myceliem). Jedná se například o dřevomorku domácí (Serpula lacrymans,  čeled dřevomorkovitých, řád hřibotvarých). Dřevomorka roste při teplotách od 3 °C do 26 °C a vlhkosti dřeva od 18 %. Uzavřená výdřeva karavanu z dřevěných latí představuje ideální podmínky pro růst dřevokazných hub a plísní. Dřevokazné houby využívají dřevo jako zdroj energie, přičemž rozkládají dřevo, dochází k jeho trouchnivění a výrazné ztrátě pevnostiPevnost trouchnivějících dřevěných latí a hranolů, které rozkládají houby a plísně  výrazně klesá. Klesá tedy pevnost výdřevy karavanu, která je nosnou konstrukcí karavanu. Během jízdy působí na konstrukci karavanu velké množství sil a konstrukce je silně namáhána. Trouchnivějící (nepevná) konstrukce karavanu není schopná absorbovat tyto síly a dochází ke vzniku dalších a dalších trhlin a netěsností ve vnějším plášti karavanu, kterými následně do karavanu zatéká. Dochází tak k velmi rychlému nastartování procesu destrukce celé výdřevy (nosné konstrukce) karavanu. Další síly na těsnost konstrukce karavanu působí tepelnou roztažitostí konstrukčních materiálu. Trouchnivějící konstrukce karavanu tyto síly neabsorbuje a dochází ke vzniku netěsností v opláštění karavanu a dalšímu zatékání do karavanu.

Celková destrukce karavanu je pak již relativně velmi rychlá. Karavan se postupně rozpadá.

Takto vypadají karavany, do kterých delší dobu zatékalo. Zatečení není většinou vidět, je schované za tapetami, linem, pod izolací. Toto je projev zatečení karavanů po odstranění horní krycí vrstvy.

 

Proč je velmi nebezpečné jezdit se zatečeným karavanem

Při výrobě karavanu se nejprve na nosný rám karavanu připevní podlaha. K podlaze se postupně přidělávají jednotlivé stěny, které se vzájemně svazují vestavným nábytkem karavanu. Pokud do karavanu zatéká, voda se dostává stěnou až ke spoji podlahy a stěny karavanu. Vruty vystavené vlhkosti korodují a ztrácení pevnost. Při jízdě s karavanem pak nejsou schopny absorbovat síly, které na vruty působí. Zkorodované vruty praskají a dochází k odtržení podlahy karavanu od podlahy.

Obytná nástavba je v podstatě samonosná, stěny jsou spojeny a zpevněny nábytkem, tedy prvotním projevem je, že se obytná nástavba proti podlaze pohybuje ve vertikálním směru, nejtypičtěji se během jízdy nadzvedává přední část karavanu.

Jediné smysluplné řešení je pak takový karavan zlikvidovat, než dojde k úplnému oddělení obytné nástavby karavanu od podlahy (podvozku) během jízdy. Obytná nástavba není u běžného karavanu s rámem karavanu spojena nijak jinak, prostřednictvím vrutů mezi podlahou a obytnou nástavbou. Popraskané zkorodované vruty během jízdy nemusí vydržet síly na ně působící a může dojít k úplnému oddělení celé obytné nástavby od rámu karavanu.

Lze samozřejmě vyměnit vruty a případně nahradit zcela shnilé části, ale není to řešení příčiny, to znamená stavu, kdy je výdřeva shnilá, uvnitř se šíří plísně a houby a karavan podléhá rychlé destrukci. Navíc zakládový rám výdřevy může být také zkorodovaný a ani nové vruty nemusí držet pevně, protože nemají držet v čem.

 


 

Proč nejde zatečený karavan jen vysušit a případně lokálně opravit zatečenou část

Sendvičová konstrukce karavanu je uzavřená, pokud se do ní dostává vlhkost, tak tam i zůstává. Malá prasklina či malý otvor stačí pro průnik vody do konstrukce karavanu, uvnitř konstrukce karavanu pak dojde k difúzi vlhkosti. Veškeré látky včetně vody mají tendenci přecházet z prostředí z vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací. Tedy vlhkost se rozprostírá po celé konstrukci, neuniká otvorem, kterým dochází k zatečení. Celý karavan uvnitř jeho konstrukce je napadán dřevokaznými houbami, konstrukce karavanu vlivem trouchnivější dřevěné konstrukce karavanu postupně ztrácí na pevnosti, což zejména během sil působících na konstrukci během jízdy vede ke vzniku dalších netěsností, do kterých zatéká a následující celkové destrukci karavanu.

Vysušení a lokální oprava zatečeného karavanu nijak neřeší zvýšenou vlhkost v celé konstrukci karavanu a šíření hub a plísní v celé konstrukci zatečeného karavanu. Vinylové tapety a konstrukční lepidla mohou po dlouhou dobu zamezovat vnějším projevům zatečené do karavanu zápachem plísní. Díky dlouhotrvajícímu, malému zatékání do karavanu se vlhkost rozšiřuje uvnitř výdřevy a celá výdřeva postupně hnije, přičemž na povrchu to patrné není. Nejhorší je tak nenápadné, pozvolné zatékání do karavanu, kolem lišt a šroubů.

Poškozenou část je možné opravit z vnitřku karavanu a pokud je v dobrém místě, není tato oprava vůbec patrná, dřevokazné houby, plísně a vlhkost v konstrukci karavanu již zůstává. Plísně a houby v konstrukci karavanu způsobují degradaci dřevěné výdřevy, která ztrácí svou pevnost a karavan se velmi pozvolně „rozpadá“. K tomu dochází k uvolňování spor plísní do vnitřní obyvatelné části karavanu a vdechování těchto spor plísní během pobytu.

Po dvou letech parkování v suché dílně byla v konstrukci zatečeného obytného vozu  změřená vlhkost větší než 60 % (maximální hodnota použitého měřáku vlhkosti).

 

Ukázka zatečení do karavanu pod oknem

Takto vypadá karavan, do kterého zatékalo pod oknem.  Je patrné úplné ztrouchnivění  laťové výdřevy zatečeného karavanu. Takto rozsáhlé zatečení v takto pokročilém stavu trouchnivění konstrukce karavanu je někdy patrné již ze stavu svrchního obložení stěny. Karavan, jehož stěna je tvořena na bázi sololitu, má při rozsáhlém poškození stěnu měkkou a promáčknutelnou, karavan z bukové překližky bude mít stěnu pevnou i při zatečení.

Vinylová tapeta může velmi dlouho skrývat vlhkost v konstrukci i zápach plísní. Bez řádného změření vlhkosti karavanu se často neodhalí zatečení karavanu ani při takto rozsáhlém a destruktivním poškození konstrukce karavanu.

 

Ukázka zatečení do obytného vozu poškozenou těsnící lištou

Poškozená lišta spoje jednotlivých konstrukčních částí obytného vozu byla příčinou zatečení do vnitřní konstrukce obytného vozu. U tohoto obytného vozu nebyla cítit plíseň, nebyla viditelná žádná mapa, povrch byl pevný. Po odstranění vinylových tapet bylo rozsáhlé zatečení a poškození obytného vozu, vedoucí do celé konstrukce obytného vozu a byla potřeba kompletní rekonstrukce obytné části vozu.

 

Ukázka zatečení do zadní části karavanu, uhnilé spojení zadní části nástavby, obou boků a podlahy karavanu. Karavan byl 7 let starý, udržovaný. Důvodem jsou jednoznačně špatné technologické postupy výrobce. Některým značkám karavanů je dobré se obloukem vyhnout.


 

 

Co je možný důvodem zatečení karavanu

Zatečení do karavanu je velice snadné. Stačí obyčejná neodborná výměna bočního rozbitého vnějšího světla, neodborně přidělaný držák na kola, neodborně přidělaná markýza, trezor přidělaný skrz podlahu šrouby, oprava poškození po drobné havárii, zpuchření těsnící gumy oken, světel, střešních oken. Nebo jen umývání o oškrabávání vytlačeného nevzhledného tmelu spojujícího jednotlivé části karavanu. Karavan je pak na pohled hezký, ale izolační tmel, který teplotně i pohybově pracuje pak ve spoji chybí.

U některých karavanů je příčinou přímo zatečení karavanu špatná montáž při výrobě, kdy je používáno málo tmelu, případně tmel či lepidla v některých kritickým místech nejsou použita vůbec, ať už z důvodu úspor nákladů nebo pouhým šlendriánem konkrétního pracovníka. Po několika letech pak vlivem různé tepelné roztažnosti materiálů a pohybů jednotlivých částí během jízdy dochází k porušení celistvosti v daném místě a do naprosto nepoškozeného karavanu, na kterém nejsou patrny jakékoli opravy či dodatečné montáže, začne zatékat. Týká si to i několika málo let starých karavanů.

U nových „designových“ karavanů jsou velmi nebezpečné různé plastové dekorační prvky. Ty bývají přidělané pouze vruty, okolo kterých dovnitř zatéká. Čím víc přidělaných plastů, hlavně to střechy karavanů, tím větší riziko zatečení. Úplně nové karavany, u který je možné čekat absolutní bezproblémovost, bývají naopak docela rizikové. Čím více dekoračních prvků, tím větší riziko zatečení.

Ukázka zatečení do téměř nového karavanu přes vruty držící designový plast, který nemá naprosto žádný užitný význam, jedná se pouze o designový prvek. Drží ho 12 vrutů skrz plášť karavanu, okolo kterých do karavanu může zatéct. Je vidět měření vlhkosti, prohnilý celý roh a prohnilá část vnitřní výdřevy. Voda protékala celou stěnou karavanu a zůstávala ve spodní části u spojení s podlahou. Během krátké doby došlo k úplnému vyhnití dolní části stěny karavanu.

 

Drobná, z venku špatně viditelná prasklina v plastových částech karavanu, může fatální důsledky v zatečení karavanu. Praskání plastových částí trpí zejména některé značky karavanů. Pokud dochází k prasknutí plastu překrývajícího „čubu“, je to spíše jen kosmetická vada, protože zatečení do „čuby“ ničemu nevadí. Kritické je zatečení do různých plastových částí v horní části karavanu. Voda se pak dostává do celé vnitřní výdřevy.

Zde je ukázka zatečení do karavanu zjištěného pomocí drobných puchýřků na tapetě. Po detailní prohlídce se tapeta uvnitř skříňky již odlupovala od konstrukce karavanu. Pravděpodobná příčina je ta drobná prasklinka v plastovém lemu. Orientační měření vlhkosti karavanu ukázalo extrémně velkou vlhkost výdřevy karavanu. Měření tímto měřákem je nedestruktivní, ale spíše jen orientační.

 

Voda stéká mezi špatně izolovanými lištami, špatně izolovanými montážními otvory, špatně izolovanými šrouby a pomalu vtéká do vnitřní konstrukce, kde se vsakuje.

Voda se však do výdřevy může dostávat i z vnitřku, typická je špatně izolovaná kuchyňská linka, špatně izolovaná sprchová vanička, unikající WC, prasklá hadice odpadu.

U tohoto karavanu není z výroby nijak ošetřený spoj kuchyňské desky a stěn karavanu. Při mytí nádobí zatéká voda z nádobí po stěně za kuchyňkou linku a na podlahu karavanu.  Naštěstí nedošlo k poškození dřevěné konstrukce, voda stékala po stěně a dostávala se od otvoru v podlaze, sloužícímu jako bezpečnostní otvor v případě úniku plynu z chladničky. Řešením bylo jednoduché zaizolování kuchyňské desky ke stěnám silikonem .

 

Jak poznat zatečení karavanu

Zatečení karavanu je možné poznat proměřeným konstrukce karavanu speciálními měřáky vlhkosti. Je nezbytné vědět v jakých místech a jakým způsobem měřit vlhkost vnitřní konstrukce karavanu. Bez zkušenosti z proměření mnoha karavanů lze velmi snadno dojít k zcela opačnému závěru, přehlédnutí výrazného zatečení nebo naopak považování konstrukčních spojů za zatečení. Než jsem si troufl službu nabídnout, zjišťoval jsem reakce různých měřáků vlhkosti dřeva v konstrukčních spojích rozebraných karavanů.

 

Měření vlhkosti karavanu je základ

Opravdu silně zatečený karavan lze v některých případech poznat pohmatem, vnější plech se výrazně prohýbá, protože vnitřní výdřeva je shnilá a není pevná a uvnitř karavanu je cítit plíseň. To je ale již konečný stav. Zatečení karavanu je potřeba identifikovat daleko dříve, takto zjevně zasažený karavan je již zničený. I mírně zatečený karavan se časem do podobného stavu dostane. Vlhkost je již přítomna v konstrukci karavanu a dochází ke postupnému zahnívání konstrukce a tvorbě dřevokazných hub a plísní.

Zásadní je fyzická kontrola vnitřní výdřevy karavanu. Kontrola stavu a vlhkosti výdřevy karavanu není při správném provedení není nijak destruktivní.

Nemá žádný význam měřit vlhkost v samotném nábytku karavanu a už vůbec ne v dřevotřískových částech. Smysl má měřit vlhkost karavanu v konstrukčních částech, za kuchyní, za koupelnou, všude, kde je možné dostat se měřákem k spoji s výdřevou nebo k výdřevě samotné. Je důležité proměřit všechna místa, kde dochází ke spojům jednotlivých částí karavanu a všechny otvory do konstrukce karavanu, zejména madla pro manipulaci, uchycení nosiče kol (pokud je), uchycení markýzy (pokud je), okraje střechy, střešní okna, prostup komínu, prostupy odvětrání, prostupy přípojek elektřiny, prostupy přípojek televizní/satelitní antény, vody a plynu (pokud jsou), boční okna, servisní dvířka, místa, ve kterých jsou z venku karavanu umístěny lišty a konstrukční prvky, okolí sprchové vaničky, okolí nádrže na vodu (pokud je uvnitř karavanu).

 

Ke konstrukčním částem se však nedá dostat nedestruktivním způsobem obyčejným hrotovým měřákem. Je potřeba speciální hloubkový měřák a mít jasnou představu o konstrukci výdřevy karavanu. Takový měřákem je možné měřit vlhkost výdřevy karavanu i z vnitřního pláště karavanu a zjistit skutečný stav vlhkosti uvnitř výdřevy karavanu. Bezhrotový měřák však detekuje jako vlhkost i různé skryté konstrukční prvky karavanu, proto je nezbytné mít představu, co může být za konstrukční prvek pod opláštěným karavanu a zejména jakým způsobem se šíří vlhkost ve výdřevě zateklého karavanu. V případě pochybností je dobré najít skryté místo v těsné blízkosti detekce zatečení bezhrotovým měřákem a zjistit reální stav hrotovým měřákem, v nejhorším případě i za cenu otvorech po hrotech dané místo důkladně proměřit a identifikovat možné místo vnějšního zatečení.

Hrotový měřák je vhodný používat při měření vlhkosti samotné výdřevy karavanu, tedy karavan musí být částečně rozebrán a dále v místech obnažených spojů výdřevy a dalších konstrukčních částí karavanu. Hrotový měřák je ideální v případě opravy, v případě nákupu se jím nedá dostat na potřebná místa. Hloubkový měřák naopak zachytí všechny konstrukční spoje, požaduje tedy relativně velkou zkušenost v ukazovaných hodnotách.

Pro měření vlhkosti karavanu je velmi vhodný například měřák Protimeter BLD5365 Surveymaster.

 

Zatečený karavan v prodeji v zahraničí

Karavan v prodeji za běžnou cenu, zdroj zatékání (ne jediný, ale první, který jsem našel) byl přelepen samolepkou zhruba odpovídající zbytku samolepek na karavanu. Měřák nebyl vůbec potřeba, proto jsem jsem ani neověřoval vlhkost hrotovým měřákem – zápach plísně byl cítit hned po vstupu. Pro tento karavan jsem nejel, pouze jsem využil volné odpoledne za špatného počasí a navštívil bazar v okolí pobytu. V místě, kde mi měřák ukazoval 62 % se nejedná o vnitřní vlhkost, voda se v daném místě dostávala na povrch. Vlhkost uvnitř konstrukce byla mezi 12 % až 17 %.

 


>> ukázky desítek zatečených karavanů, kde je poškození tak silné, že je vidět pouhým okem >>

>> ukázky karavanů v top stavu >>


 

Pozor na shnilou podlahu karavanu

Absolutně klíčový pro posouzení stavu karavanu je stav podlahy. Shnilou nebo prošlapanou podlahu karavanu není možné nijak kvalitně opravit bez kompletního odstrojení celé nástavby karavanu. Pokud podlaha není pevná, ale po nášlapu se houpe, pak je karavan vhodný na celkovou rekonstrukci. Drobné poškození podlahy, pokud je suchá a pevná, však ničemu nevadí. Podlahu stačí opravit. Pokud je poškozená od kamínků, dodat chybějící materiál (dle truhláře směr dřevěných pilin a lepidla na dřevo) a po vytvrdnutí a dokonalém očištění přestříkat prostředkem DEKAphon 9735.

 

Jak měřit vlhkost karavanu

Je nezbytné měřit vlhkost ne povrchovou, ale vlhkost vnitřní výdřevy karavanu. Nemá žádný smysl měřit vlhkost na dobře přístupných místech, vlhkost karavanu se musí měřit v místech, kde může docházet k zatékání.

Problém je určit, co naměřená hodnota vlhkosti vlastně znamená. Obecně má suché dřevo vlhkost 13 až 16 %, od 18 % může docházet ke vzniku hub a plísní, vlhkost nad 20 % je velký problém. 

V karavanu se používají lehká dřeva. Hmotnost dřeva je dána jeho hustotou ρ (kg/m³).  Nejlehčím dřevem je balsa s hustotou 140 ρ, následuje smrk s hustotou 455 ρ, topol s hustotou 470 ρ a lípa s hustotou 480 ρ a borovice a jedle s hustotou 515 ρ . Balsu jsem v karavanu ještě neviděl (má poznatelnou strukturu dřeva, doufám, že bych ji poznal), vzhledem k ceně a hmotnosti jsou používány převážně smrkové hranolky a v případě překližky topol.

Různá hustota také znamená různou vodivost, proto je často měřák vybaven více programy. Pro správné určení vlhkosti výdřevy karavanu je nutné přesně rozumět údajům, které měřák zobrazuje.

(Pro měkké dřevo je určen program M4, výchozí program M1 však měří stejnou hodnotu, jenom je vynásobena zaokrouhleně 1,8 pro zobrazení M4. Tedy když mám na fotkách M1, pro určení vlhkosti je nutné výsledek vynásobit číslem 1,8. Na výsledek měření to však nemá absolutně žádný vliv).

Vlhkost uvnitř karavanu dlouhodobě parkovaného v suché garáži je v částech, které nejsou nijak spojené s výdřevou je u mého měřáku 9 %  (M1 5 %), u karavanu, který naopak stál nijak nechráněný velmi dlouhou dobu venku bylo naměřeno v březnu 16 % (M1 9 %).

 

Profesionální nedestruktivní měřák zjišťuje vlhkost zhruba v hloubce 15 mm až 20 mm. Ověření funkčnosti měřáku jsem prováděl na dokonale vyschlém smrkovém dřevu a mokrém smrkovém dřevu.

Na první fotce je dokonale vyschlé dřevo, sušeném nejdříve venku zhruba 12 měsíců a pak v teplé místnosti dalších 6 měsíců. Hrotový měřák na povrchu detekuje vlhkost 0 % (M4), na další fotografii při plném zasunutí hrotů do dřeva 8 %. Bezhrotový měřák detekuje vlhkost 8 % (softwood). Tedy bezhrotový měřák naprosto správně určuje vlhkost u suchého měkkého dřeva používaného ke konstrukci výdřevy karavanu). Na třetí fotografii je dřevo delší dobu ponechané na dešti, jehož vnitřní vlhkost byla u hrotového měřáku 23 % a bezhrotový měřák detekoval také 23 %. Poslední smrkové dřevo jsem týden nechal ve vodě a pak dal na několik dnů za slunných dnů ven, vlhkost byla 27,5 % u hrotového měřáku a 27 % u bezhrotového měřáku. Bezhrotový měřák tedy zcela spolehlivě detekuje vlhkost uvnitř výdřevy karavanu. Bezhrotový měřák tedy naprosto spolehlivě zobrazuje nejvyšší detekovanou vlhkost do hloubky 15 mm až 20 mm, tedy přesně do hloubky výdřevy karavanu a lze s ním nedestruktivním způsobem přesně změřit vlhkost výdřevy karavanu. U zatečených karavanů jsem měřil vlhkost od 20 %  do více než 30 %, přičemž na povrchu nebylo často nic vůbec nic znát.

Bezkontaktní měřák měří hodnoty 3 % až 5 %, pokud je vše v pořádku. V případě vyšší hodnoty je potřeba vše důkladně zkontrolovat. U hrotového měřáku je vlhkost suché topolové překližky (mý vyšší vodivost) do 15 %.

 

Jak bezpečně koupit karavan a nenaletět

Při koupi karavanu je zásadní účast někoho, kdo umí měřit vlhkost karavanu, tedy má potřebné vybavení a zejména zkušenost s tím, kde a jak měřit vlhkost karavanu. Měření ve snadno přístupných místech je často k ničemu, je potřeba umět se měřákem dostat k místům spojeným se sendvičovou konstrukcí či s výdřevou karavanu.

Pokud chcete pomoc při koupi karavanu, kontaktujte mi na emailové adrese info@strechuvzhuru.cz a vše domluvíme.

Pokud se jedná o karavan, který je v zahraničí, podrobné informace k pomoci při nákupu karavanu v zahraničí jsou zde: Asistence – pomoc při nákupu karavanu v zahraničí →.

Pokud se jedná o karavan, který je v České republice, průběh pomoci s nákupem je podobný, ale podmínky poskytnutí pomoci jsou jednodušší, v Asistence – pomoc při nákupu karavanu v České republice →.

Náklady na opravu zatečeného karavanu v servisech velmi snadno přesáhnou hodnotu samotného karavanu. Proto je při koupi klíčové se vyhnout koupi zatečeného karavanu. Současně je skryté zatečení častým motivem pro prodej karavanu.

 

Mýty o opravách zatečených karavanů v internetových fórech

V případě včasného rozpoznání zatékání do karavanu či zatékání do obytné nástavby, kdy ještě nedošlo k poškození celé konstrukce karavanu, je možné uvažovat o řízeném vysušení zasaženého místa a rekonstrukci pouze dané části karavanu či obytné nástavby.

V případě rozšíření vlhkosti do celé sendvičové konstrukce karavanu či obytné nástavby je pro dlouhodobou funkčnost nezbytná kompletní rekonstrukce karavanu či obytné nástavby.

Byl jsem upozorněn na pár internetových diskusí, ve kterých byl napadán tento článek a diskutující tvrdili, že oprava zatečeného karavanu je otázkou výměny pár dřevěných desek a žádné plísně se ve skutečnosti nešíří. Tvrzení, že vyříznutí vnitřní desky, její výměna a skrytí výměny pod tapetu je funkční oprava, podle mého není absolutně vůbec pravdivá. Takovou opravu považuji pouze za maskování poškození a ne skutečnou opravu, při které bude karavan funkční. Oprava tímto způsobem vůbec neřeší stav výdřevy a šíření vlhkosti uvnitř výdřevy. Výdřeva je (už dle názvu) z dřevěných latí a dřevěných hranolů.

Dřevěné latě a dřevěné hranoly při působení nepříznivých podmínek podléhají přirozenému rozkladu. Základní nepříznivou podmínkou je právě zvýšená vlhkost dřeva. Tento proces je způsobený biologickými činiteli reagujícími na zvýšenou vlhkost. Biologickými činiteli jsou houby a plísně, které způsobují degradaci dřevěného materiálu. Při zatékání do konstrukce karavanu zejména v letních měsících dochází ke zvyšování vnitřní vlhkosti v důsledku difúze rozšiřování vlhkosti po celé výdřevě karavanu. To vede k napadení některým z biologických dřevokazných škůdců a následně k nastartování procesu postupné destrukce výdřevy karavanu. Já plně chápu, že zamaskování skryje projev a v krátkodobém horizontu funguje, ale tvrzení, že karavan bude dlouhodobě funkční je dle mého absolutně nepravdivý a vůbec neřeší podstatu. Vnitřní vlhkost dřeva, které nepodléhá zvýšené degradaci, musí být na úrovni cca. 15 %. Proto jsou konstrukční KVH profily používané při stavbě dřevostaveb jsou vyráběny z technicky vysušeného řeziva se zaručenou vlhkostí zpravidla 15 %.  Pokud vyjdeme ze stavebních předpisů, pak dle harmonizované technické normy  „Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi“ pro uzavřené konstrukce je rizikem stav, kdy vlhkost dřeva přesahuje příležitostně 20 % hmotnosti buď v celku nebo v jednotlivých částech. Vlhkost přesahující 20 % umožňuje napadení dřevokaznými houbami. Při takové vlhkosti může dojít k zabarvení u dřeva v důsledku dřevozabarvujících hub a růstu plísní na jeho povrchu. ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí pak definuje chráněnou expozici jako prostředí chráněné proti přímému působení vlhkosti, v kterém absolutní vlhkost dřeva nepřekročí 18 % (vše je velmi detailně rozepsáno zde: (https://www.tzb-info.cz/2430-stavby-21-stoleti-stavby-ze-dreva-iv ↨).

Viděl jsem kompletní rekonstrukci zatečeného obytného vozu, který stál téměř 2 roky v kryté temperované dílně, než se na něj dostalo. Při rozebírání byla po dvou letech, kdy do karavanu nijak nezatékalo a byl v prostředí s nízkou vzdušnou vlhkostí, vlhkost uvnitř konstrukce mezi 60 % až 70 %. Přičemž dle harmonizované technické normy  „Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi“ dochází k šíření hub a plísní a degradaci dřevěného materiálu už při vlhkosti od 20 %.

Výsledek amatérské lokální opravy karavanu je velmi krátkodobí. Pokud uvnitř sendvičové konstrukce zůstane vlhkost a dojde k zahájení procesu úplné destrukce výdřevy karavanu. Pevnost trouchnivějících dřevěných latí a hranolů je výrazně menší, než je pevnost zdravého dřeva. Vlivem sil působících na konstrukci karavanu za jízdy i tepelné roztržitosti jednotlivých materiálů karavanu dochází k u takto poškozeného karavanu ke vzniku lokálních prasklin, trhlin a netěsností a následnému procesu zatékání do výdřevy karavanu na mnoha místech současně. Takový stav dle mého pak již vůbec opravitelný vzhledem k rozsahu práce a hodnotě karavanu není. Viděl jsem několik fotografií takových amatérských oprav v těchto fórech a všiml si společného rysu, kterým je ignorování Newtonových pohybových zákonů, popisujících vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso působí. Typickým příkladem je vyříznutí části shnilého hranolu či latě a nahrazení novou, přičemž spojení je realizováno jedním pozinkovaným spojovacím úhelníkem na 4 vruty. Že na daný spoj působí během jízdy nějaké síly a pokud nemá dojít k přenosu těchto sil jinam a následnému rozpraskání spojů vnějšího pláště karavanu bylo absolutně ignorováno.

V diskusích se dále popírá i šíření plísní. Tento argument je dle mého zcela zcestný, protože právě plísně a houby jsou jedním z biologických činitelů způsobujících degradaci dřeva. Dále je možné se setkat s tvrzením, že spory plísní jsou všude a nejsou nijak škodlivé. Jako argument jsem viděl tvrzení, že les je plný hub a plísní a pobyt v lese je zdraví.  Přirozenou koncentraci plísní však dle mého nelze zaměňovat s koncentrací uvnitř plesnivého, hnijícího karavanu.

 

Vyplatí se opravit zatečený karavan?

Pokud zatečený karavan již vlastníte, je řešením buď oprava zatečeného karavanu nebo prodej zatečeného karavanu. Morální hledisko a právní riziko prodeje karavanu se skrytou vadou nijak rozepisovat nebudu.

Zavčasu identifikované zatečení, kdy ještě nedošlo k rozšíření vlhkosti do výdřevy a jedná se o lokální poškození na dobře přístupném místě, je bez problému opravitelné. Takový karavan může dál bez problémů sloužit a oprava nemusí být nijak extrémně finančně náročná. Vždy ale záleží na rozsahu a místě zatečení a je potřeba vše řádně proměřit a zjistit skutečnou vlhkost uvnitř konstrukce.

U karavanu, u kterého došlo k rozšíření vlhkosti do celé konstrukce či celé jedné stěny, bych vždy pečlivě uvažoval nad zůstatkovou cenou karavanu a finanční náročnosti opravy zatečeného karavanu. Velmi jednoduchá úvaha – pokud by hodinová sazba servisu byla pouze 500 Kč a oprava pouze na 20 pracovních dnů, pak pouze samotná práce přestavuje 80 000 Kč.

Karavan je samozřejmě možné i prodat jako zatečený za nižší cenu a z fotografií různých domácích oprav zatečených karavanů, které jsem viděl, se kupující najde.

Při koupi staršího karavanu je však zásadní předcházet budoucím problémům a opravám a zakoupit suchý, nezatečení karavan bez dalších neplánovaných investic a skrytých závad.

 

Jak opravit zatečený karavan

Při opravě zatečeného karavanu nebo zatečené obytné nástavby obytného vozu je nezbytné používat k tomu určené technologie a stanovené technologické postupy používání těchto technologií. Vše je během jízdy vystavené dlouhodobým otřesům  kombinovaným s působením velkých vnějších sil a výrazných tepelných změn. Bez dodržení technologií a aplikací dle předepsaných postupů obytná nástavba není dlouhodobě funkční, dochází k jejímu poškození a opětovnému zatékání do karavanu.

Pokud máte zatečený karavan, vyhněte se kutilům, kteří nemají tušení o fyzice. Vyřezání daného místa napojení laťového roštu jedním spojovacím kovovým profilem z přední strany není funkční oprava – pokud byste si zkontrolovali pevnost spoje po ujetí 1 000 km, zjistili byste, že jeho pevnost absolutně nesouhlasí s pevností ostatních spojů. Vše je více rozebráno v části Mýty o opravách zatečených karavanů v internetových fórech →.

Zde je ukázka opravy karavanu typickým facebookovým kutilem – nerespektování základních postupů opravy, oprava za použití lepidla a kusu desky bez opravy skutečné příčiny zatékání. Po kompletním rozebrání (další fotky) je vidět skutečný rozsah poškození karavanu, který kutil neřešil. Je také možné, že se jednalo o zcela vědomě provedené zamaskování zatečení přední části karavanu dovozcem do České republiky.

Skutečná oprava karavanu spočívala ve výměně celého předku karavanu včetně výměny části interiéru karavanu. Nábytek karavanu zpevňuje celou konstrukci karavanu, pokud interiér není dostatečně pevný, dochází k opětovnému poškození karavanu.

Velmi dobré reference s opravami zatečených karavanů a zatečených obytných vozů má  Karel Prokop (https://www.serviskaravanu.cz ↨). Profesionální opravy karavanů realizuje firma KARAVANFOX z Duchcova. Dále (i když bez osobní znalosti, jen na základě fotek z realizovaných prací) mohu doporučit pana Richarda Matíka ↨. Z osobní zkušenosti mohu doporučit pana Matíka ↨ pro montáž doplňků.

Oprava zatečeného karavanu Hobby PremiumKARAVANFOX ↨.

 

Oprava alkovny obytného vozu Rimor EuropaKARAVANFOX ↨.

 

Ověření vlhkosti karavanu vruty

Nápovědou o stavu výdřevy jsou vruty držící nábytek k boku, podlaze či stropu karavanu. Stačí opatrně vyšroubovat několik vrutů kotvících nábytek karavanu. Pokud jsou čisté, výdřeva je v daném místě suchá, pokud je na nich koroze (rez), v daném místě je nebo byla výdřeva mokrá.  Řada prodejců však takový zásah odmítá, protože vruty se pak mohou snadněji uvolňovat a je ideální je po vyndání přilepit (používám klasický Herkules).

Koroze vrutu zatečeného karavanu

Na tomto vrutu je krásně vidět zvýšená vnitřní vlhkost výdřevy karavanu. Vrut má korozi pouze v části uvnitř výdřevy, vnější nábytek je stále suchý.  Je evidentní, že uvnitř výdřevy karavanu byla vlhkost a je potřeba zjistit rozsah zatečení do karavanu. Vrut totiž může být v místě tepelného mostu, kde dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Vrstva několika mikronů zinku na vrutu koroduje velice lehko. Pokud je však v tomto stavu více vrutů v určité části karavanu, je velký předpoklad zatečení.

Pokud je vrut zkorodovaný celý v místě kuchyně, rychlovarné konvice, koupelny,  přístroje na espresso, nelze usuzovat na zatečení karavanu – pára uvolněná při vysoké teplotě vody může způsobit korozi šroubu, vlhkost se však do výdřevy karavanu nedostává v nijak zásadně rizikové míře.

Taktéž pokud se jedná o vrut těsnění okna, může na sobě mít korozi způsobenou kondenzací vlhkosti a nemusí se jednat o nijak zásadní průnik vody do karavanu. Kondenzát ze spodního rámu okna stéká po závitech a v místě výdřevy zůstává, kondenzátu je však tak malé množství, že nedochází k zatečení vody z místa vrutu do další části výdřevy karavanu a vlhkost v místě dlouhodobě nezůstává, nedochází k proniknutí vody do vnitřku karavanu a tvorbě plísní. Vrut pak stačí zalepit truhlářským lepidlem a je po problému.

Vždy je tak nutné řešit umístění vrutu a možný zdroj vlhkosti a ideální je kombinovat s následným proměřením vlhkosti takového místa.

 

shnilý vrut zatečeného karavanu

Pokud však vrut vypadá takto, do daného místa karavanu se trvale dostávala voda a karavan je s velkou pravděpodobností zatečený.

 

vrut uvnitř shnilé výdřevy karavanu

 

Vrut v části výdřevy v místě, kam trvale zatékalo do karavanu. Je patrná koroze na vrutu a úplné ztrouchnivění dané části výdřevy. Výdřeva karavanu tak neplní nosnou funkci, celá vnitřní konstrukce stěny karavanu je plesnivá a dochází k její pozvolné degradaci.

Naopak nové vruty, pokud je jich více, jsou signálem opravy karavanu. Je dobré dívat se na to, jaké typy vrutů, s jakou hlavičkou a z jakého materiálu jsou používány v různých částech karavanu a zda v nějaká části najednou není používán jiný typ vrutů. To může být signálem, že v daném místě byl karavan zatečený a proběhla lokální oprava zatečeného karavanu.