Fendt Bianco 390 s proraženým bokem


Elektrický kabel byl natažen od nejbližší elektrické zásuvky, ke které byla přidána krabička a Wago svorky. V karavanových rozvodech se používají měděné kabely typu CYSY 3 x 2,5 mm. Pozor, Wago svorky musí být určené pro kabely CYSY, CYKY, CYLY, nikoliv pouze pro kabely CYKY.

Klíčové je izolování zásuvky správným tmelem. Cílem tmelení není přilepit na pevno zásuvku, ale zamezit zatékání pod kryt zásuvky při různé tepelné roztaživosti materiálů. Zásuvka drží přišroubováním. Podklad musí být očištění a odmaštěný, doporučuje se přípravek na čištění a zvýšení adheze Sika Primer-210 (osobně používám jen isopropylalkohol, není vhodné používat technický benzín, ten je určen pro hrubé odstranění mastných nečistot), tmel musí být na bázi polyuretanu, vhodný je Sikaflex 522.

<< Opravy karavanů – oprava proraženého boku karavanu <<