Fendt Bianco 390 s proraženým bokem


Elektrický kabel byl natažen od nejbližší elektrické zásuvky, ke které byla přidána krabička a Wago svorky. V karavanových rozvodech se používají měděné kabely typu CYSY 3 x 2,5 mm. Pozor, Wago svorky musí být určené pro kabely CYSY, CYKY, CYLY, nikoliv pouze pro kabely CYKY.

Klíčové je izolování zásuvky správným tmelem. Cílem tmelení není přilepit na pevno zásuvku, ale zamezit zatékání pod kryt zásuvky při různé tepelné roztaživosti materiálů. Zásuvka drží přišroubováním. Podklad musí být očištění a odmaštěný, doporučuje se přípravek na čištění a zvýšení adheze Sika Primer-210 (osobně používám jen isopropylalkohol, není vhodné používat technický benzín, ten je určen pro hrubé odstranění mastných nečistot), tmel musí být na bázi polyuretanu, vhodný je Sikaflex 522.

<< Opravy karavanů – oprava proraženého boku karavanu <<

Předstan ke karavanu Trigano Indiana


Přímo Trigano vyrábí nafukovací stan ke karavanům se zvedací střechou. Označení je Trigano Indiana.

 
<< Trigano Indiana <<

Asistence při nákupu staršího karavanu Sterckeman Starlett Adventure 370


Vnější stav karavanu při nákupu

Zjištěná poškození viditelná na fotkách – rozbité vnější světlo, rozbitý zadní nárazník, jinak se z fotek karavan jevil velmi zachovalý. Zadní nárazník je řešitelný prostřednictvím 3D tisku nebo opravou chybějící části. Cena opravy běžnou metodou je řádově několik tisíc Kč, po opravě to nebude patrné. Světlo je vyměnitelné, je však potřeba řádně izolovat původní otvory od světla a řádně izolovat nové světlo. Detailní návod výměny světla je zde.

 

 

Proměření vlhkosti karavanu

Celý karavan byl velmi důkladně proměřen na vlhkost – všechna kritická místa, kde by mohlo zatékat – rámy oken, okolí dveří i dvířek, prostor za kuchyní, prostor pod kuchyní, prostory v okolí toalet, všude byla naměřena velmi podobná vlhkost mezi 4 % až 10 %, tedy karavan  byl suchý, nezatečený. Používám měřák vlhkosti s korekcí vnější vlhkosti a vnější teploty, naměřené hodnoty tak odpovídají skutečné vlhkosti konstrukce karavanu. K odkrytí potřebných míst používám nářadí k odstranění plastový lišt, nehrozí tak olámání rohů lišt ani jejich poškrábání.

Kontrola plynové soustavy karavanů a plynových spotřebičů
Plynová lednice:

lednice na plyn hořela modrým plamenem přesně viditelným v kontrolním okénku. Při hoření lednice nezhasínala, plamen měl stále správnou barvu. Zapalování plynové lednice bylo v pořádku.

Kombinovaná chladnička v karavanu

Plynové topení:

plynové topení Truma hořelo modrým plamenem, plynové topení nezhasínalo, barva plamene byla trvale modrá. Zapalování plynového topení bylo v pořádku.

Plynové topení Truma v karavanu

 

Plynový sporák:

všechny hořáky plynového sporáku hořely, bezpečnostní pojistky byly v pořádku u všech hořáků.

Plynový sporák v karavanu

Plynový rozvod:

plynový rozvod byl v kritických místech proměřen detektorem úniku plynu, v kritických místech nedocházelo k úniku plynu.

Regulátor tlaku plynu a plynový hadice:

regulátor tlaku plynu a plynový hadice napojující regulátor byl původní, tedy 10 let starý. Byla doporučena výměna regulátoru a hadice za nový, pro nákup karavanu to však nehrálo žádnou roli.

Kontrola elektrické soustavy karavanu

Byly zkontrolovány elektrické spotřebiče na 230 V i na 12 V. Transformátor z 230 V na 12 V byl v pořádku. Vnitřní osvětlení bylo v pořádku.

Dále bylo zkontrolováno vnější osvětlení karavanu, všechna světla (směrová, koncová, brzdová, mlhová, obrysová) svítila korektně. Konektor 13 PIN pro připojení k tažnému autu byl v pořádku.

Chladnička korektně fungovala na 230 V i na 12 V. Čerpadlo vody bylo v pořádku. Řídící jednotka toalety byla nefunkční. Prodejce se snažil jako důvod uvést pouze vymačkaný spínač, ale tuto argumentaci jsem nepovažoval za pravdivou. Toaleta nereagovala na spojení kontaktů, navíc nesvítila kontrolní dioda. Byla odhadnuta cena výměny na 1 500 Kč.

 

Zjištěná poškození, která nebyla patrná z fotografií

 

Poškození lemu gumového těsnění okna karavanu

V některých oknech byly poškozené lemovací lišty okna. Dle mého k poškození došlo díky trvalému vystavení karavanu intenzivnímu slunečnímu svitu, protože poškození bylo na jedné straně u více oken. Vlhkost pod okny nebyla nijak zvýšená. Poškozená bílá část se nazývá „zamykací profil gumy otevíracího okna“, je běžně v prodeji a stojí do 50 Kč/metr, celé gumové těsnění oken karavanu (gumový profil pro otevírací okna karavanu)  je také běžně v prodeji a jeho cena je dle průměru okolo 650 Kč/metr. Tedy toto poškození je velmi snadno a levně opravitelné a nehrálo v rozhodování žádnou roli.

 

Oprava lemovací lišty okna karavanu je velmi snadná za použití správného postupu – Výměna lemu gumového těsnění okna karavanu

 

Rozbitá vnější část okna karavanu

Vnější část zadního okna karavanu má velkého pavouka. Poškozeno je však jenom vnější plexisklo, vnitřní je v pořádku. Vada je tak spíše estetická. Nové okno je dostupné v eshopech, ale cena je velmi vysoká.

Zkřehlá střešní okna

Obě střešní okna v karavanu jsou zkřehlá, dle mého od UV záření. Zatím fungují, ale časem dojde k jejich rozlámání a bude potřeba jejich výměna. Je to relativně jednoduché, okna jsou běžně dostupná, ale jejich cena je poměrně vysoká.

Rozbité stropní světlo

Uvnitř karavanu bylo rozbité stropní světlo. Na trhu je jich dostatek a výměna je snadná, při použití správných montážních šroubů není potřeba žádné přetěsnění původních otvorů.